2019. március 13., szerda

Smith Wigglesworth - A hit ereje (részlet)

Szolgálat a gyógyítások ajándékaival

"Némelyiknek… gyógyítások ajándékai adatnak."
1Korinthus 12:8,9

Napi szakasz: 1Korinthus 12:4–11.

Agyógyítások ajándékai csodálatos ajándékok. Ha valaki rendelkezik a gyógyítás ajándékával, az más, mint a „gyógyítások ajándékai.” Isten nem akarja, hogy bárminek is híjával legyünk (1Korinthus 1:7).

Szeretem ezt a kifejezést: „gyógyítások ajándékai.” Ezeknek az ajándékoknak a működéséhez összhangba kell hoznom magam Isten gondolkodásával és akaratával. Lehetetlen megkapnod a gyógyítások ajándékait, hacsak meg nem teremted a hosszútűrés áldott gyümölcsét. Meglátod, ezek az ajándékok azzal párhuzamban működnek, ami működésbe hozza azokat.

Hogyan lehetséges a gyógyítások ajándékaival szolgálni, ha figyelembe vesszük a gyülekezetekben meglevő sajátosságokat és a sátán sokféle erejét, amelyek ütköznek velünk és az emberek testét megszállják? Annak a személynek, aki a gyógyítások ajándékait gyakorolva célba akar érni Istennel, hosszútűrő embernek kell lennie, aki mindig készen áll rá, hogy a vigasztalás szavát nyújtsa. Ha a nyomorúságban levő és támasz nélkül álló személy nem mindenben ért velünk egyet és nem kap meg mindent, amit akar, egy hosszútűrő keresztény türelmes és elnéző. A hosszútűrés olyan kegyelem, amelyben Jézus élt és működött. Tele volt együttérzéssel, és amíg mi is el nem jutunk idáig, Isten sohasem fog tudni felindítani bennünket, hogy segítsünk a szükségben levőkön.

Abból, ahogyan a betegekért imádkoztam, talán azt gondoltad, hogy néha érzéketlen és durva voltam, de ó barátaim, nektek fogalmatok sincs, mire nézek én a betegség és az azzal sújtott személy mögött. Én nem a személlyel foglalkozom, hanem a betegségben szenvedőket kötelékekben tartó sátáni erőkkel. Ami az embereket illeti, a szívem mindenki iránt szeretettel és együttérzéssel van tele, de amíg meg nem haragszol az ördögre, fogalmam sincs, mikor jutsz el odáig, hogy Isten használhasson téged.

Egyszer egy hölgy ölebe utánament a házból, és folyton ott ugrált a lába körül. Ezt mondta a kutyának: „Ma nem vihetlek magammal.” Az eb csak csóválta a farkát és egyre okvetetlenkedett körülötte. „Menj haza, kutyuskám!” – mondta neki a nő, de az nem tágított mellőle. Végül aztán ráförmedt: „Tűnés haza!” – és a kutya eliszkolt. 
Némelyek hasonló játékot folytatnak az ördöggel. „Szegény” – mondják. Az ördög minden vigasztalást szívesen fogad, amit bárki a világon nyújt neki. Űzd ki! Nem a személlyel ütközöl, hanem az ördöggel! Ha ezt mondod hatalommal: „Kifele démonok, az Úr nevében!” – ki kell jönniük. Mindig az igazság oldalán állsz, ha van merszed az ördög munkájaként kezelni a betegséget.

A gyógyítások ajándékai olyan sokfélék, hogy – tapasztalni fogod – gyakran a megítélés ajándéka is működik velük kapcsolatban. Azonfelül a Szellem megnyilvánulásai „mindenkinek haszonra adatnak” (1Korinthus 12:7).

A rákos esetet soha nem kezelheted másképp, mind egy eleven gonosz szellemet, amely a testet pusztítja. Ez az egyik legrosszabb fajta gonosz szellem, amiről tudok. Nem mintha lenne bármi jó az ördögben – az ördög minden betegsége többé-kevésbé rossz – de ez a betegség olyan, amit ki kell űzni. Amikor démonokat űzünk, ügyelnünk kell arra, hogy ki adja ki a parancsot. Ember is mondhatja, hogy „Menj ki belőle!”, ám hacsak nem Isten Szelleme által parancsol, a szavai haszontalanok lesznek.

Szilárdan meg kell vetned a lábad; biztosnak kell lenned abban, hogy létezik egy nálad hatalmasabb erő, amely lerombolja az ördögöt. János első levele alapján foglald el a pozíciódat, és mondd ezt: „Nagyobb az, aki bennem van, mint az, aki a világban van” (1János 4:4). Ha azt gondolod, hogy tőled származik az erő, nagy hibát követsz el. Az erő abból származik, hogy beteljesedsz Ővele, és Ő cselekszik általad – a gondolataidat, a szavaidat, egész lényedet Isten Szelleme használja.

Mai gondolat: Nem hibázol, ha ellenállsz az ördögnek.