2019. március 22., péntek

Derek Prince - Isten Igéjének megvallása (részlet)

Figyeljünk egymásra!

Van egy látszólag negatív következménye annak, hogy közösségben vagyunk Istennel és a hitben társainkkal: többé már nem lehet ugyanolyan közösségünk a hitetlenekkel. "Ne legyetek összekötve hitetlenekkel; mert mi köze van egymáshoz az igaz­ságosságnak és a törvénytelenségnek, vagy miféle közössége van a világos­ságnak a sötétséggel? Vagy milyen összhang van Krisztus és Béliál között, vagy mi közös van a hívőben meg a hitetlenben? Vagy milyen egyetértés van Isten temploma és a bálványok között? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk."  (2Korinthus 6:14-16 az angol fordítás nyomán)

A hitetlenektől való elhatárolódás, amiről Pál beszélt, elsősorban nem fizikai. Naponta találhatjuk magunkat hitetlenek környezetében – az otthonainkban, a munkahelyeinken, vagy a mindennapi élet különböző tevékenységei közepette. Ilyen helyzetekben keresztény mivoltunk azt követeli meg, hogy barátságosak, udvariasak, segítőkészek legyünk. Abban azonban már nem osztozhatunk a hitetlenekkel, ami erkölcsileg vagy szellemileg tisztátalan, vagy Krisztusra nézve gyalázatos. Ebben a tartományban Pál intését kell követnünk, ami a 2Korinthus 6:17-ben található: „Ami tisztátalan, azt ne is érintsétek!” Ha érzékenyek vagyunk a Szent Szellem iránt, akkor Ő mindig figyelmeztetni fog bennünket ezekre a szennyező kapcsolatokra, és megmutatja, hogyan óvjuk meg magunkat tőlük.

Mindazonáltal, a legbiztosabb oltalom a rossz közösségtől a helyes közösség. Isten gyermekeiként megszámlálhatatlan öröm és áldás örökösei vagyunk, amikről a világ semmit sem tud. Pál igazából azt írta nekünk, hogy Isten, a mi Atyánk „minden szellemi áldással megáldott bennünket a mennyekben, a Krisztus­ban” (Efézusi levél 1:3). Ahogy Isten családjának a többi részével rendszeresen együtt részesedünk ezekben az áldásokban, akkor többé már nem vonzanak bennünket a sötétségben járó világ ízléstelen és tisztátalan gyönyörei.

Megvallás: Köszönöm Uram, hogy segítesz abban, hogy másokat szeressek. Megvallom, hogy én kijöttem a sötétséggel való közösségből az Isten családjával való közösségre, akik az én testvéreim a Krisztusban. Törődök másokkal. Ámen.