2019. március 14., csütörtök

Derek Prince - Isten Igéjének megvallása (részlet)

Belépés Szellem által
Szent Szellem által szabad bejárásom van Istenhez.

A Szent Szellem nélkül nem járulhatunk Isten elé, mert van egy fontos elv az Istenséggel kapcsolatban: aki a színe elé akar járulni, annak tisztelnie kell azt, akit Isten a képviselőjeként küldött. Tehát amikor az Atya elküldte a Fiút, lényegében ezt mondta: „Mostantól fogva senki nem jöhet hozzám, csak a Fiú által. Nem közeledhetsz hozzám, ha mellőzöd a képviselőmet, mert minden körülmények között Őt támogatom, akit én küldtem.”

Amikor Jézus elvégezte földi feladatát és visszatért az Atyához, az Atya és a Fiú elküldték a Szent Szellemet. Itt is ugyanez az elv érvényesül. Nem közeledhetünk az Atyához és a Fiúhoz, csak a Szellem által. Nem kerülhetjük meg a Szent Szellemet, miközben az Atyához és a Fiúhoz jövünk.

"Mert Ő általa [Jézus Krisztus által] van menetelünk mindkettőnknek [zsidóknak és pogányoknak] egy Szellemben [a Szent Szellemben] az Atyá­hoz."  (Efézus 2:18)

Tehát nem mellőzhetjük a Szent Szellemet, ha Isten jelenlétébe kívánunk lépni. Sok keresztény arra a tényre összpontosít, hogy a Fián, Jézuson keresztül járulhatunk Istenhez. Ez tökéletesen igaz, ugyanakkor nem a teljes igazság. A Fiún keresztül és a Szellem által mehetünk az Atyához. Ugyanígy igaz, hogy az Atya bennünk él, ha mi a Fiúban vagyunk az Ő Szelleme által. Bármelyik irányból közelítjük meg a kérdést – hogy mi járulunk Istenhez, vagy Ő jön hozzánk –, a Szent Szellem szerepe megkerülhetetlen. A Fiún keresztül és a Szellem által mehetünk az Atyához.
Az Atya pedig bennünk él, amikor a Szent Szellem által a Fiúban vagyunk. Ha a Szent Szellemet kihagyjuk a fenti mérlegből, sem mi nem járulhatunk az Atyához, sem Isten nem közeledhet hozzánk. Teljes mértékben a Szent Szellemtől függünk.

Megvallás:
"Köszönöm Uram, hogy hozzád jöhetek. Kijelentem: teljes mértékben a Szent Szellemtől függök, ha a Fiú és az Atya elé akarok járulni. Szent Szellem által szabad bejárásom van Istenhez. Ámen."