2018. május 7., hétfő

Németh Sándor - Értéket képviselő cselekedetek 2.

Az üdvösségre is kihatással vannak az értékes cselekedetek! Melyek ezek?

Máté 6:19 Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;
Máté 6:20 Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
Máté 6:21 Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

Imádkozzál a munkaadódért, hogy még jobban megáldja az Úr és ez által téged is jobban meg tud áldani. Ne kritizáld, hanem imádkozz érte!

Amit az ember szükségből tesz, az nincs jutalom alatt! Amit nem szükséges megtenned, hanem szabad akaratból teszed meg, annak van jutalma, és ebből látszik, hogy értékes ember vagy!! Magasabb erkölcsi normák szerint tudsz cselekedni! Ha minden ember így tenne, akkor nagyon sok gond megoldódna a gyülekezetben!

Nagyon fontos, hogy elvonulj, és megvizsgáld a lelkiismeretedet az Úr jelenlétében! Mérd Isten igéjéhez! Figyeld meg, hogy melyek a jók és melyek nem. A lelkiismeret folyamatosan erkölcsi ítélet alatt tartja az emberi cselekedetet. Ehhez szükséges visszavonulni, hogy meg tudd vizsgálni. A szellemi emberek érzik is, hogy erre szükségük van.

1János 3:21 Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez…

Koszos, büdös ruhában nem fogsz bemenni a menyegzőbe!
A remete élete nem példa, hiszen kivonulva a világból nem tudja kierőszakolni magából a jó cselekedeteket és a jó természetet. Aktív életet kell élni, és tudni, hogy mikor mit kell tenni!

Jézus is így élt; tette a dolgait, a csodákat, jeleket, és közben mindig visszavonult az Úr jelenlétébe! Pál is ilyen ember volt: mindig vette a lelkiismerete tanácsát.

Nagyon fontos igazolnod a cselekedeteiddel, hogy Krisztushoz tartozol! Semmi mással nem tudod igazolni! Hoznod kell valami pluszt, hogy a mennyben tudják ezt értékelni! Ne 18 évesen akarj egyéniség lenni, mert egy életmű kell hozzá! Isten elkészítette a számodra a megfelelő cselekedeteket ehhez!

Az értékes cselekedetek:

1. Hit cselekedetei

Zsidó 11.
Az a hit cselekedete, amit Isten neked mond a személyes életedre vonatkozóan, és te megteszed! Noénak bárkát kellett építeni, és megtette! Ábel, (Káin) Ábrahám, Mózes, Ráháb, Gedeon életéből látjuk, hogy a hit cselekedeteit tették! Mindenkinek meg kell keresnie, hogy mi az, amiben meg kell mutatnia a hitét! A Szent Szellem megmutatja! Lehet, hogy már benne is vagy abban a dologban. Ne akarj olyan hitet, amely nem mutatkozik meg cselekedetekben!

2Péter 1:5 Ugyan erre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,

Ábrahámnak az egyénisége akkor kezdett el kialakulni, amikor elindult Mezopotámiából az Úr szavára. A hit mindig Isten igéjén áll!

Lukács 6:47 Valaki én hozzám jő és hallgatja az én beszédimet és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló.
Luk 6:48 Hasonló valamely házépítő emberhez, a ki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentomot: mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta: mert kősziklán épült.

Inkább az ember gyötrődő legye, aki vizsgálja, hogy elrontotta-e azt a dolgot, minthogy egy öntelt majom legyen, akinek már mindenki mondja, hogy rosszul teszi a dolgokat, de még mindig nem veszi észre! Isten előtt nincs mivel dicsekedned!

A hit cselekedetei mindig kimozdítják az embert a sablonból. Az ember kiugrik magából! Az nem a hit cselekedete, hogy az életed során megeszel 50 kg krumplit. Rendkívüli, szokatlan dolgot jelent. Egy ugrást jelent abba, amit az Ige mond! Amíg nem tudod, addig ne ugrálj! Az Úr szava világos és tiszta. Az ember szelleme megnyugszik abban, amit tennie kell!


Istentiszteleten elhangzott prédikáció jegyzete