2018. május 10., csütörtök

Németh Sándor - Értéket képviselő cselekedetek 3.

2. A szeretet cselekedetei

Minden olyan cselekedet, amely szeretetből van!

1Korinthus 16:14 Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!

1János 3:18 Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.

Beszéddel nem lehet megoldani a jó cselekedeteket! Az kevés, hogy: Úgy szeretlek! Cselekedetben jelenik meg a szeretet! Soha nem egocentrikus, hanem mindig ad! Ha a cselekedeteid motivációja az Isten és emberek iránti szereteted, akkor a legegyszerűbb cselekedetnek is lesz értéke. Pl.: mosogatás a gyerekek után. Ha zúgolódva csinálod, akkor nincs semmi értéke. Ne zúgolódj a természetes kötelességek ellen, mert ez az ördög célja! Újulj meg bennük!

3. Aratás cselekedetei

János 4:36 És a ki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen.
Ján 4:37 Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más az arató.
Ján 4:38 Én annak az aratására küldtelek titeket, a mit nem ti munkáltatok; mások munkálták, és ti a mások munkájába állottatok.

Ezelőtt Jézus beszélgetését olvassuk a szamariai asszonnyal! Alap szükséggel kezdett el vele beszélni. Ha te is ezt teszed, akkor nagyon könnyen megtalálod a kiinduló pontot ahhoz, hogy bizonyságot tegyél.

Dániel 12:3 Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.

Az egyik legjobban fénylő szent Pál apostol lesz! Az aratás munkájában való részvétel dicsőséget hoz magával!

4. Krisztusért való szenvedés

Máté 5:10 Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.
Máté 5:11 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.
Máté 5:12 Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak.

1Péter 3:14 De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok [vagytok,] azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek;
1Pét 3:15 Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek [legyetek] megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel:
1Pét 3:16 Jó lelkiismeretetek lévén; hogy a miben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek a kik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket.

Mindig olyan rendszerek voltak, amelyekben az alattomos emberek tudtak érvényesülni. Ez ma is így van.

5. Adakozás

Ezt az ember nem kötelességből teszi! Mennyei jutalmat eredményez.

Máté 6:1 Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.

Magát rövidíti meg az ember ilyenkor. Nem szabadna, hogy az adakozás előtt a pásztorok bocsánatkérések közepette vezessék fel az adakozás szolgálatát, mert az emberek nem akarnak adakozni! A legtöbb pásztor nem írta volna le a Malakiás könyvében, hogy meglopják az Urat a tizeddel! De hála Istennek Malakiás leírta!


Istentiszteleten elhangzott prédikáció jegyzete