2018. május 17., csütörtök

Flaisz Endre - Hálaadás 1.

1Thesszalonika 5:18 Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.

Egy nagyon nehéz helyzetben lévő közösségnek mondta ez a mondatot Pál apostol. Ha te megteszed Isten akaratát: nem lopsz, nem káromkodsz, nem törsz házasságot, viszont soha, egyszer sem jön ki a szádon az, hogy KÖSZÖNÖM, vagy a feleségednek sem köszönöd meg soha, vagy csak nagyon ritkán a főztjét, akkor nem vagy benne Isten akaratában. Még akkor sem, ha erkölcsi szinten nem követsz el bűnt. Gondold végig, hogy ezen a területen megvalósul-e Isten akarata az életedben!

2Timótheus 3:1 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.
2Tim 3:2 Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok...

Az emberek szájáról el fog maradni a hálaadás. Hálátlanok lesznek. Ilyen generációba torkollunk bele. Most is hálátlan korban élünk, és kemény a világ. Ne engedd, hogy téged is ilyenné tegyen! Adjál hálát mindenben: akár könnyű helyzetben vagy és könnyen találsz okot, akár nehéz helyzetben vagy, és nehezen találsz okot a hálaadásra. Lehet, hogy nehéz a sorsod, és nagyítóval is nehezen találsz benne okot, hogy hálát adjál, de akkor is!

Az összes gyülekezet közül, amelyeket Pál alapított, ez volt a legnehezebb sorsú. Nekik mondta, hogy mindenben adjanak hálát! A bibliamagyarázók megegyeznek abban, hogy a nyomorúság és a szorongattatás ebben a levélben szerepel a legtöbbet. Az emberek izgatottan és várakozással mentek az összejövetelre, amikor tudták, hogy Pál levelét fel fogják nekik olvasni. Rhémát vártak arra, hogy mi lesz a kiút a nehéz helyzetükből. De Pál arcátlanul azt üzente nekik, hogy mindenben adjanak hálát. Ezen nagyon megdöbbentek! Azt hitték, hogy Pál kigúnyolja, kicsúfolja őket.

A szíved a nyomások alatt megrogy, megsötétedik, és annyira érzéketlenné válik a Mennyre, a kijelentésekre, hogy ebben a helyzetben nem az segít, hogy hová fektesd be a pénzedet, hová menj el meghallgatásra, mert meg sem hallanád! Kezd el kipréselni a szádon, hogy: KÖSZÖNÖM!

Zsoltár 100:4 Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!
Zsolt 100:5 Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!

Ha semmi másért nem tudsz hálát adni, akkor azért adjál hálát, mert az Úr jó, és örökkévaló az Ő kegyelme! Sokszor nehéz helyzetben nem az segít, hogy megmondják neked a tutit, hanem hogy hálát adsz! Örülj, hogy itt vagy, van rajtad ruha, van hová hazamenned!

Miért nagyon fontos a hálaadás a helyzetedtől függetlenül?

Róma 1:21 Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívök megsötétedett.

A Biblia azt mondja, hogy először adjál hálát, a helyzetedtől függetlenül, és Isten beavatkozik a sorsodba, megváltoztatja a menetét!

Az embereknek a hálátlanságuk miatt megsötétedett a szívük. Szoros kapcsolat van a szíved állapota és a hálaadás között. Aki nem mond soha hálát és köszönetet, annak a szíve, a belső, legalapvetőbb része a személyiségének meg fog sötétedni! De aki hálás az Úrnak és az embereknek, annak a szíve megmarad a kegyelem uralma alatt.

Szív megsötétedése = mindig az eredendő bűnre utal

Az ember szíve folyamatosan változásban van, és el tud kezdeni megkeményedni, megsötétedni. Eltompul a Menny és a Szent Szellem felé.

Amikor rád jönnek a terhek, mivel a szíved nem olyan stabil, hogy ne befolyásolnák az élet gondjai, ezért el kezd megsötétedni, megkeményedni. Ezáltal elveszíti az érzékenységét Isten és a Menny felé. Ha a körülményeidtől leválasztod magadat, és hálát adsz, megköszönöd a dolgokat, akkor belül elkezd a szíved meglágyulni. A kérgek elkezdenek lehullani.

Szív a kegyelem állapotában = Isten dolgozik az életedben; a szíved, a sorsod az Ő munkaterepe. Ha ez nincs így, akkor az életed megreked.

A legtöbb ember számára a kegyelem szó kiüresedett, nem jelent semmit. Ez főleg a vallásnak köszönhető. Ha van kegyelem az életeden, akkor van élet!


Istentiszteleten elhangzott prédikáció jegyzete