2015. január 28., szerda

Kenneth E. Hagin - Zoé 1.

Mi az a Zoé?

Miért jött Jézus? Azért hogy találjon egy gyülekezetet, vagy jobbá tegye az emberiséget? Esetleg viselkedési mintát adjon? Nem, ő egyetlen egy célból jött: "Azért jöttem hogy életük legyen és ebben pedig bővölködjenek" János 10:10

A görög szó amit "életnek" fordítottak, eredetiben "Zoé". A "Zoé" nem más mint az isteni élet.

A Biblia azt mondja: "mert Isten úgy szerette az embereket, hogy egyszülött fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon" János 3:16
"A bűn szolgálatáért járó bér a halál, Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök élet - Urunkban, Krisztus Jézusban"

Ez az örök élet az, amiért eljött hogy isteni természetet adjon nekünk.

János 5:26 "Mert ahogy az élet forrása az Atyában van, ugyanúgy a Fiúnak is megadta, hogy benne is az élet forrása legyen."

A János 1:4-ben kapunk erről az életről először kijelentést, hogy mit is fog tenni ez az Élet értünk:
"Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága."

A világosság képviseli a fejlődést. Más szavakkal, "Ő benne volt az élet; és az élet volt az embereknek a fejlődése" vagy: "Ő benne volt a "Zoé"; és a Zoé volt az emberek fejlődése.

A János 5:26 fordítható így is: Ahogy az Atyának "Zoé"- ja van önmagában, ugyanúgy a Fiúnak is megadta, hogy őbenne is benne legyen a "Zoé".

4 különböző görög szó van, amely "életnek" van fordítva az Új szövetségben: az egyik a "Zoé", aztán van egy "psuche", amely az emberi és természetes életet jelenti. A "bios " életmódot jelent, "anastrophe" pedig zavart viselkedést.

Furcsának tűnik, hogy az egyházban inkább az "életmód"-ra vagy "viselkedés"-re van téve a hangsúly és nem az örök életre és nagyon nagy mértékben az életmódot határozzák meg.
Nem számít, hogy milyen az életmódja vagy viselkedése az embernek, ha nincs örök élete, nem fog semmilyen módon sem elérni ezekkel semmit.

Fordította: Kárpule Ferenc