2019. június 5., szerda

Bibliaiskola - Isten személye 2.

2. Isten élő Személy.

Nem fogalom. Nem gondolat. Nem erő.

Személyiségjegyek: Képes kommunikálni. Isten rendszeresen szól, kommunikál az emberrel.

Van lelke (akarat, értelem, érzelem): 
Mi Atyánk imájában: "a Te akaratod legyen meg."
Az angyalok az Úr akaratát teljesítik.
Zsolt 103,21. "Áldjátok az Urat minden õ serege: õ szolgái, akaratának teljesítõi!"

Érzelem: nem minden emberi érzelem Isten sajátja, ilyen pl. depresszió, dühroham. Ezek torzult érzelmek. Istennek egészséges érzelmei vannak.

Isten tud bánkódni.
1 Mózes 6,6. "Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az õ szívében."

Isten szánta a niniveieket.

Istennek van haragja.
Róma 1,18. "Mert nyilván van az Istennek haragja mennybõl, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják."

Isten tud örülni. 
Nehémiás 8,10. "...mert az Úrnak öröme a ti erõsségetek."
Sofóniás 3,17. "Az Úr, a te Istened közötted van; erõs õ, megtart; örül te rajtad örömmel, hallgat az õ szerelmében, énekléssel örvendez néked."

Van saját identitása, személyként gondol magára, van “én tudata”.
2 Mózes 3,6. "És monda: Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene. Mózes pedig elrejté az õ orczáját, mert fél vala az Istenre tekinteni."