2019. június 21., péntek

Bibliaiskola - Az Atya 3.

- Teremtés
- Megváltás
- Ítélet
A Fiú mindezekben munkálkodik, helytáll,

János 14,9. "Monda néki Jézus: Annyi idõ óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? a ki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?"

Aki látta Jézust, látta az Atyát. A Fiú 100%-osan hiteles képviselője az Atyának.

Máté 11,25-27. "Abban az idõben szólván Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elõl, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te elõtted. Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni."

Az Atya megismerése természetes módon nem lehetséges. Ez az egész életünket igénylő szellemi kihívás. Isten akkor szeret, ha folyamatosan Ő a kezdeményező, és ha folyamatosan haladsz kifelé a saját életedből. Az Atya megismerése kijelentés által történek a Fiú által.

János 10,30. "Én és az Atya egy vagyunk."

Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem egyek, egy szubsztancia.

János 17,20-22. "De nemcsak õ érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az õ beszédökre hisznek majd én bennem; Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy õk is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsõséget, a melyet nékem adtál, õ nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk."

János 14,28. "Hallottátok, hogy én azt mondtam néktek: Elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam: Elmegyek az Atyához; mert az én Atyám nagyobb nálamnál."

A létünk lényege, hogy a Fiúra mutassunk.

Mi Atyánk

Máté 6,9. "Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;"

Így rendeljétek alá magatokat az Atyának a Fiú nevében: fiúi pozícióba helyezem magam.
Neve szenteltessék meg.
Az Atyaság első megnyilvánulása, hogy az Atya nevéről van a Fiú elnevezve. Úgy kell élni, hogy ne hozzunk szégyent annak a nevére, arra a Személyre, akiről neveztetünk. Első számú imacél, hogy ne hozzunk szégyent erre a névre.
Jöjjön el a Te országod, uralkodásod.
Kettőnk kapcsolatában az Úr legyen a főnök, irányítás átadása önként. Ha akarom, hogy Isten uralkodjon rajtam, akkor vagyok fiú. Isten uralkodásával önként azonosulunk.
Legyen meg Isten akarata.
Ha az Atya és az én akaratom között különbség van, az Atyáét kell választanom. Kulcsszó az engedelmesség, csak akkor tud győzni bennem Isten akarata. Az engedelmességet nehezebb megszokni annak, aki elnyomott életet él. Ha minden mindegy, az nem engedelmesség. Ha nincs saját akarat, nincs mit alárendelni.
Nem kell szégyellni kérni gondoviselést, ellátást. Ez a Mennyei Atya jogköréhez tartozik. Isten jól tudja a szükségeinket. Ez is alázat kérdése. Tőle származik minden jó, és mindezt kérni kell.
Bocsássa meg a bűneinket.
A bűn:
- megbánása
- elhagyása
- megvallása
A három együtt érvényes.

Ne vígy kísértésbe:
- próba
- bűnre csábítás.
Isten konkrétan nem csábít bűnre. Ilyet Isten soha nem tesz. Ha ilyet érzel, az nem Istentől van! Ezt a sátán teszi. Isten arra provokál, hogy ne nyugodjak meg a jelenlegi szintemen. Ez tehát azt jelenti, hogy:
- védjen meg a bűntől
- ne vigyen próbába (ha lehetséges).
Szabadítson meg a gonosztól: oltalmazás.
- átok
- bűn
- támadás
Minden hatalom az Istené.

Forrás: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine