2019. július 4., csütörtök

Ruff Tibor – Jézabel szelleme 3.

1Kir 19:3 Amit mikor megértett, felkelvén elméne, [vigyázván] az ő életére. És méne Beersebába, amely Júdában volt; és ott hagyá az ő szolgáját.
1Kir 19:4 Ő pedig elméne a pusztába egynapi járó földre, és elmenvén leüle egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy [hadd] haljon meg, és monda: Elég! Most óh Uram, vedd el az én lelkemet; mert nem vagyok jobb az én atyáimnál!

Mekkora kárhoztatás alá került Isten hatalmas embere, aki tisztán és becsületesen élt, ekkora kenet működött rajta, ekkora csodát tett. Ezt az embert Jézabel úgy el tudta bizonytalanítani, hogy lelkileg összecsuklott. Szeretett volna meghalni, nem vagyok jobb az apáimnál, mondta, ami biztos nem volt igaz. Ez mutatja, hogy mekkora kárhoztató töltése van Jézabelnek. Még Isten szolgáit is úgy megtudja támadni, hogy a tisztánlátásukat el tudja venni arról, hogy szereti, támogatja, áldja őket az Úr, valamint arról, hogy előző nap még mekkora erővel szolgált.

1Kir 19:5 És lefeküvék és elaluvék a fenyőfa alatt. És íme angyal illeté őt, és monda neki: Kelj fel, egyél.

Isten nem kárhoztatta, hanem segített neki. Nem haragudott meg, hogy ilyet imádkozott, nem hallgatta meg ezt az imáját, és nem vette el az életét.

Illés ember volt, ugyanolyan érzésekkel, mint mi - mondja Jakab apostol levele. Ennek ellenére imádkozott, hogy záródjon be az ég. Jusson eszedbe, hogy Illésnek ugyanolyan érzelmi támadásai voltak, mint neked, ennek ellenére lehet hittel imádkozni. Jakab erre az esetre utal, amikor Illés mélypontra került.

Isten nem hibáztatta, egy angyalt küldött. Evett-ivott és ismét lefeküdt, egy angyali jelenés nem volt elegendő, hogy Illést ebből az állapotból kiszedje.

1Kir 19:6 És mikor körülnézett, íme fejénél vala egy szén között [sült] pogácsa és egy pohár víz. És evék és ivék, és ismét lefeküvék.
1Kir 19:7 És az Úr angyala eljött másodszor is és megilleté őt, és monda: Kelj fel, egyél; mert erőd felett való utad van.
1Kir 19:8 És ő felkelt, és evett és ivott; és méne annak az ételnek erejével negyven nap és negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig.

Isten türelmes, még egyszer elküldte az angyalt. Ehhez eléggé elcsüggedtnek kell lenni, hogy ne tudjon elmozdítani egy angyali jelenés a depresszióból. Lehet, hogy egy svájci frank hitelprobléma miatt te is így el vagy csüggedve. Reális megoldást akarsz kérni, szellemi élmény önmagában nem oldja meg az ember életét, hanem akkor oldódik meg, amikor a problémák megoldódnak.

Illés nem volt szuper-szellemi nem az érdekelte, hogy az angyalok jönnek-mennek, hanem az érdekelte, hogy a problémái megoldódnak vagy sem.

Jött másodszor is. Isten ettől sem sértődik meg, ismeri a szolgái szívét és szerető őket. A te szívedet is ismeri. Hátha egyszer te is megeszed a kenyeret és megiszod a vizet, amelyet az Igehirdetők adnak neked, hogy legyen erőd menni 40 nap, és éjjel. Ha az egyik igehirdető pogácsája után újra visszafekszel, jön a következő igehirdető.

Illés kirázta magát a letargiából és visszament arra pontra, ahol Izrael népe először találkozott Istennel. Isten jelenlétének helyére ment vissza, hogy bejusson Isten jelenlétébe. Te is tegyél erőfeszítést, hogy bejussál Isten jelenlétébe!

Bement egy barlangba és ott hált.

1Kir 19:9 És beméne ott egy barlangba, és ott hála. És íme lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, és monda neki: Mit csinálsz itt Illés?
1Kir 19:10 Ő pedig monda: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregek Istenéért; mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.

Itt már meg tudta hallani Isten szavát, de búsulása még nem múlt el. Nagy búsulásom van, mondta, kijött már a depresszióból, a kárhoztatás alól, de még sötéten látta a világot. Csak ő egyedül maradt, gondolta, de ez nem volt igaz. Sötét szemüveg még rajta volt.

2011. 08.