2019. július 15., hétfő

Joyce Meyer - Őszintén a depresszióról 16.

Figyelj arra, mit mond Isten rólad

"Hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában."
Efézus 1:6

Isten nem szeretné, ha frusztráltak és hitványnak éreznénk magunkat. Azt szeretné, ha végre észrevennénk, hogy olyannak szeret minket, amilyenek vagyunk.

Az ördög állandóan azt mondja, milyenek nem vagyunk, Isten azonban azt mondja, milyenek vagyunk – az Ő szeretett gyermekei, akik olyan kedvesek számára.

Isten soha nem emlékeztet arra, mekkorát zuhantunk, mindig arra emlékeztet, milyen messzire jutottunk. Arra emlékeztet, mennyi nehézséget leküzdöttünk, milyen jól végezzük a dolgunkat, mennyire értékesek vagyunk az Ő szemében, mennyire szeret bennünket.

Az ördög azt sugallja számunkra, hogy Isten nem fogad el bennünket, mert nem vagyunk tökéletesek, Isten azonban azt mondja, hogy az Ő szeretett Fiában elfogad bennünket, hiszen egyszer már megtette ezt értünk. (ld Efézus 1:6)

Isten azt akarja, hogy tudd, a keze mindig fölötted van, az angyalai vigyáznak rád, a Szent Szelleme mindig veled van és benned van, bármit teszel a segítségedre siet.
Azt akarja, hogy tudd, Jézus a barátod, és ha minden nap Vele járunk, jó dolgok történnek az életünkben. Ha Istenre hallgatsz az ördög helyett, felvidít téged. Megbékélsz a múltaddal, örülsz a jelennek és bízol a jövőben.
Ne feledd: az Úr öröme a mi erősségünk!

Összegzés:

Az életünket megváltoztató dolgok általában nem bonyolultak. Ha a depresszió felbukkanásakor alkalmazod az öröm alapelveit, a helyzeted gyökeresen megváltozik!

Igehelyek a depresszió leküzdéséhez

Zsoltárok 34:17 - Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból.

Zsoltárok 40:1-3 Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne.

Zsoltárok 63:8 - Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem.

Zsoltárok 130:5 - Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.

Példabeszédek 15:4 - A szelíd nyelv [gyógyító erejével] életnek a fája, a romlott pedig összetöri a lelket.

Ézsaiás 60:1 - Kelj fel [a depresszióból, a levertségből, amelyben a körülmények tartanak – kelj fel egy új életre], tündökölj (Isten dicsőségével), mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége.

Ézsaiás 61:1-3 - Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik.

2Korinthus 4:6 - Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.

Filippi 4:6-8 - Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!

Ima a depresszió leküzdéséhez

Atyám, Jézus nevében jövök Hozzád, a depresszió terhét cipelve. Ez egy olyan teher, amelyre nekem nincs szükségem, ezért leteszem azt a Te lábaid elé, Uram.
Kérlek, cseréld le ezeket az érzéseket bennem a Te örömödre! A Te kegyelmed elegendő nekem.
A Te jelenlétedben szeretnék lenni, Uram! Csak Benned élhetek, mozoghatok és létezhetek!
Köszönöm!

Fordította: Berényi Irén