2019. február 18., hétfő

Frank Hammond - Dicséret. A hadviselés és szabadulás fegyvere 3.

149. zsoltár – A hadviselést dicsőítő zsoltár

Ez a zsoltár a hadviselés zsoltára, és dicsőíti az abban alkalmazott fegyvereket. A zsoltár így kezdődik: Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében!

A „dicsér” szó az egyike annak a hatvan szónak, amelyet az Ószövetségben találunk. A héber nyelv itt a hálél szót használja, amelyből a halleluja szó is származik. Szó szerinti fordításban a hálél azt jelenti: „megmutatni, kimutatni valamit”, ami ellentéte az istenfélőnek. Isten ezt a szót használja a dicsőítésre: legyél hálél!

Gondolj bele, hogyan viselkednek az emberek egy stadionban vagy egy baseballmérkőzésen. Hogyan mutatják ki örömüket, amikor csapatuk gólt lő vagy megnyer ez fontos mérkőzést? Miért ott, miért nem Isten házában? Örüljünk annak, milyen hatalmas dolgokat cselekedett Isten értünk!

Találjunk valamit, ami miatt fellelkesülhetünk az áldások, szabadítások, Isten kegyelmének és könyörületének kiáradása miatt! Találjunk valamit, ami lázba hoz, amikor eszünkbe jut Isten szabadítása és az ellenség feletti ereje.

A dicséret a hála túláradása. A dicséret a szívünk túlcsordulása Isten jósága miatt érzett hála eredményeként. Ha örülsz annak, amit Isten tett érted, nem ülsz a fotelodban, mint egy darab fa. Ha valóban hálás vagy mindazért, amit Isten cselekedett az életedben, és nagyra értékeled ezt, hálás vagy ezért, akkor egy forrás fakad fel benned, a belsődből kezd kibuggyanni, és túlcsordul a dicséretben.

Az első versben is azt olvassuk: „énekelj az Úrnak!”

Van idő, amikor az Úrról kell énekelni, és a Szentírás szerint van idő, amikor az Úrnak kell énekelni. Hálás vagyok azért, hogy az Isten annyi éneket adott nekünk, amelyeket ma énekelhetünk az Úrnak. Közvetlenül Jézusnak énekelünk. Ő egy személy. Valódi személy, aki hallgat bennünket. Nagy örömét leli a dicséreteinkben és az éneklésünkben. Tehát éneklünk az Úrnak, néha új dalokat is.

Egyszer a Szellem nagyon érdekes dolgot jelentett ki nekem az új dalok éneklésével kapcsolatosan. Ezek olyan dalok, amelyeket valószínűleg csak egyszer énekelsz, sosem kerülnek kiadásra, nem énekled el még egyszer, egyetlen alkalomra szólnak. Ha nem tettél még ilyet, rajt, próbáld meg!

A dicséret a Szellem mozgásának katalizátora. Észrevetted már, hány prófécia, nyelveken szólás, értelmezés, látomás és a Szent Szellem egyéb megnyilvánulása született meg, miután dicsérted az Urat? Ennek oka van. Amikor dicsérjük az Urat, szolgálunk Felé. A dicséret a mi szolgálatunk az Úr felé. Amikor Neki szolgálunk, Ő a dicséretünkben lakozik, az Ő jelenléte és ereje kibontakozik bennünk, és utána Ő szolgál felénk. Mi szolgálunk Felé, Ő pedig viszonozza ezt. Visszaadja az áldást.

„Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében!”

Tehát dicsérnünk kell Istent a hívek gyülekezetében. A Zsoltárok 68:4 így hangzik, egyszerűsített fordításban: Amikor énekeltek, utat készítetek az Úr számára!

Hát nem gyönyörű kép? Amikor dicsérjük az Urat, utat készítünk számára. Megnyitjuk a bejáratot az Úr előtt arra, hogy belépjen közénk. A dicséreteinken át közlekedik, mintha egy autópályán utazna hozzánk!

Fordította: Berényi Irén