2019. február 5., kedd

Frank Hammond - Dicséret. A hadviselés és szabadulás fegyvere 2.

A dicséret fegyvere

Itt van a dicséret. Ez egy hatalmas fegyver, az ellenség retteg tőle. Gyűlöli, mert fél tőle. Vajon miért? Mert nagyon hatásos vele szemben.

Sokan állítják magukról azt, hogy igazi keresztények, mégis gyűlölik a valódi dicséretet. A mi gyülekezetünkbe is eljöttek emberek, aztán amikor elkezdtük dicsérni az Urat, egy gyors, 180 fokos fordulattal ki is sétáltak onnan. Mások kitartottak ugyan, de rosszul érezték magukat a dicséret alatt.

Ki miatt van félelem az emberekben a dicséret miatt? Ki miatt érzik kényelmetlenül magukat? Isten Igéje azt mondja, hogy dicsérnünk kell az Urat! Ki az, aki be akarja zárni az ajkakat, és azt akarja, hogy csak suttogás jöjjön ki a szánkon? Biztosan nem Isten Szent Szelleme ez az erő. A dicséret az ördög ereje elleni fegyver, és az ördög mindent megtesz azért, hogy megakadályozzon minket a dicséretben.

Vannak gyülekezetek, amelyek félnek a valódi dicsérettől. Attól félnek, hogy a jövőbeli tagok elmenekülnek tőlük. Tompítani akarják azt, amit Isten felszít. A mi gyülekezetünk úgy határozott, hogy nem alkalmazkodunk a világhoz és a gyávákhoz, mi Isten Igéjéhez alkalmazkodunk.

Halleluja! Ne félj a szívedből fakadó dicsérettől! Talán lesznek, akik nevetnek rajtad vagy megpróbálnak nevetségessé tenni. Én azonban azt mondom: „Mi bolondok vagyunk Krisztusért, te kiért vagy bolond?”

Furcsa fegyverek

Elgondolkodtál már azon, milyen furcsa fegyvereket és taktikákat alkalmaznak a hadviselés során a Bibliában? Gondolj Sámsonra, aki egy szamárállkapcsot használt fegyverként. Ezzel az állkapoccsal ezer filiszteust ölt meg! Igazán erőteljes, de furcsa fegyvere volt, nem?

Volt a bírák között egy Sámgár nevezetű férfi. Ő egy ökörösztöke segítségével, amelyet arra használtak, hogy az ökröket mozgásra bírják, hatszáz filiszteussal végzett.

És itt van Gedeon, akit Isten elhívott, hogy egy hatalmas ellenséggel küzdjön meg. Isten azt mondta: „Több ez a nép, amely veled van”. Isten azt mondta, hogy csökkentse le az önként jelentkezők számát. Így 300 embere maradt, akik egy erős hadsereggel, egy hatalmas ellenséggel szembeszálltak. Tudod, milyen fegyvereik voltak? Üres vizeskorsók, amelyekbe fáklyákat tettek, valamint egy kürt! Ezekkel a különös eszközökkel győzött le egy hatalmas hadsereget!

A Biblia említ másokat is, akik furcsa fegyverekkel harcoltak. Gondolj csak Dávidra, aki szembeszállt Góliáttal. Saul király egész serege és minden férfija rettegett Góliáttól. Dávid azonban ismerte az Urat. Fogott egy parittyát és néhány sima követ, és megölte az óriást. Dicsőség az Úrnak! Isten fegyverzetének félelmetes ereje van.

Amikor Józsué Izrael gyermekeit Jerikó ellen vezette, meneteltek, és adott jelre kiáltottak. Kosszarvból készült kürtöket fújtak meg. Ezek segítségével ledöntötték a város falait, nagy dicsőséget szerezve az Úrnak azon a napon.

Az Igében láthatjuk, hogy Isten nagyon különös fegyverekkel és taktikával arat győzelmet. Nem csoda, ha néhány Tőle kapott fegyverre igaz ez: Jézus neve, Jézus vére, bizonyságtételünk, Isten Igéje, imádság, dicsőítés – mindegyik meghökkentő, ámde erőteljes fegyver. Amilyen hatásosak voltak Isten fegyverei az Ószövetségben, azok is ugyanilyen hatásosak, ha nem hatásosabbak, amelyeket ma ad nekünk.

Fordította: Berényi Irén