2010. november 28., vasárnap

D.Prince: Róma levél 5. fejezet 1. rész

5: 1-2. - Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.

A hit általi megigazulás eredményei: békességünk van Istennel. Harmóniába kerülünk a Teremtőnkkel és ezért a teremtményeivel is normálisak tudunk lenni. Békességed van, mert ki lett fizetve a tartozásod Istennel szemben. Jézusban kaptuk meg hit által, hogy mehetünk a kegyelemhez, hozzáférhetünk a kegyelemhez. A „kharisz” szó eleganciát, szépséget is jelent. Ha Isten kegyelemmel néz ránk, akkor gyönyörűnek lát minket. Minden helyzetben velem van Isten jóindulata és minden oldalról megvéd engem. A száraz, sivár élet nem Isten akarata. Ő meg akarja szépíteni az életünket. Most már van reménységünk, hogy megigazultunk. Tudjuk, hogy a végén részesülni fogunk Isten dicsőségéből az örökkévalóságban.

5: 3-5. - Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, ki adatott nékünk.

A megigazulás következő eredménye: örvendezés a nyomorúságokban, a nyomások alatt, a próbákban.

Jakab 1: 2-3. - Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.

A kitartás megszerzésének egyetlen módja a próbák elviselése. A próbák elviselése vezet el arra a helyre, ahol tökéletesek és teljesek lehetünk, akik semmit sem nélkülöznek. Az állhatatosság a keresztény élet nélkülözhetetlen része. A nehézségek idején azt kell mondanod: Alig várom, hogy lássam, ebből Isten mit hoz ki!

A reménységünk legvégső alapja: Isten szeretete, melyet a Szent Szellem által áraszt ki a szívünkbe. Isten teljes szeretete áradt ki a szívünkbe, nemcsak egy része. Isten szeretete a legnagyobb erő a világmindenségben.

5: 6-10. - Mert a Messiás, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, a Messiás érettünk meghalt. Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.

Mi teljesen tehetetlenek voltunk, nem tudtunk semmit tenni azért, hogy üdvösséget nyerjünk. A Messiás meghalt értünk amikor még tehetetlenek, istentelenek, bűnösök és Isten ellenségei voltunk. Agapé=Isteni szeretet, feltétel nélküli, nincsenek követelései és ellenállhatatlan ez a szeretet.

5: 11. - Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük.

Itt a csúcspont: örvendezés, ujjongás Istenért.

Zsolt. 43: 2/b-4. - Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem; vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, vigasságos örömömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged citerával, Isten, én Istenem!

Dávid igazi öröme Istenben volt a nehézség idején is. A keresztény élet célja, hogy örömünket leljük Istenben és Őbenne legyünk mindenkor.