2010. szeptember 2., csütörtök

Érdemes megjegyezni

Házunk legyen templom, amelynek kapuja fölött ki van írva: „Az Úrnak szentelt hely” De semmi eset­re se börtön, ahol sok a törvény és a szabály, de ke­vés a szeretet és hiányzik az öröm.

Ha a férj és feleség egy kötelet húznak, mindkettőjük terhe könnyebb lesz. Az igazi otthonban csak abban lehet versenyezni, hogy ki járul hozzá többel a család boldogságához.

A kósza hír fél hazugság.

Hinni annyit jelent, mint Jézushoz jönni vakon és hinni, hogy szemünket megnyithatja. Hozzá fordul­ni szegényen és hinni, hogy meggazdagíthat. Hozzá menni üresen és elfogadni, amivel megkínál; magun­kat halálraítéltnek tekinteni és Benne örök életet ta­lálni. Önigazságunkat kárnak ítélni, Jézust pedig igazságunk, megszentelődésünk és megváltásunk ke­zese gyanánt elfogadni.