2010. szeptember 8., szerda

D.Prince: Róma levél 2. fejezet 2. rész

A 2. alapelv a 6. versben található. Isten ítélete a cselekedeteinkre, a munkánkra fog épülni, arra amit tettünk.

I. Péter 1: 17. - És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét.

Isten félelmében kell élnünk, tudva azt, hogy eljön a nap, amikor számot kell adnunk Isten előtt a cselekedeteinkről.

A 3. alapelv a 11. versben szerepel. Isten nem részrehajló, hanem pártatlan. Istent nem érdekli a szerep, amit játszol, Istent a valódi személyiséged érdekli.

A 4. alapelv a 12. versben van. A nekünk adott világosság alapján leszünk megítélve.

Az 5. alapelv a 16. versben található. Isten meg fogja ítélni a mozgatórugóinkat, szándékainkat, melyek a cselekedeteink mögött vannak.

2: 7-8. - Azoknak, akik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel; Azoknak pedig, akik versengők és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal.

Az önzés nagyon rossz dolog, Isten bosszúállása van ezeken az embereken. Akik örök életet nyernek, azokra két dolog jellemző: kitartóan jó dolgokat tesznek és törekszenek dicsőségre, tisztességre és halhatatlanságra. Ez a törekvés a hitre vonatkozik. Hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni. Két példa erre:

Lukács 11: 31-32. - Dél királynője feltámad majd az ítéletkor ennek a nemzedéknek a férfiaival együtt, és elítéli őket, mert ő eljött a föld széléről, hogy hallja Salamon bölcsességét; és látjátok, nagyobb van itt Salamonnál! Ninive férfiai feltámadnak majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik, mert ők megtértek Jónás igehirdetésére; és látjátok, nagyobb van itt Jónásnál!

Ők hittel reagáltak.

Róma 11: 33. - Óh Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai!

Ne próbáljátok elfoglalni Isten helyét, majd Ő fog mindenkit véglegesen megítélni.