2010. március 8., hétfő

A Biblia egyedisége

A Biblia az egyetlen könyv, amelyről elmondható, hogy:

- mintegy 1500 év leforgása alatt keletkezett
- Több mint 40, különféle rangú és foglalkozású szerző írta, többek között királyok, hadvezérek, földművesek, filozófusok, halászok, vámszedő, költők, zenészek, államférfiak, tudósok és pásztorok
- különböző körülmények között írtak
- 3 földrészen írták (Ázsiában, Afrikában, Európában)
- 3 nyelven írták (héber, arám, görög
- igen sokféle stílus jelenik meg benne (pl. költészet, történelmi elbeszélés, regényes történet, tanító értekezés, személyes levelezés, életrajz, törvény, prófécia, stb)
- nehéz kérdések százaival foglalkozik úgy, hogy az írók Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig meglepő összhangban írtak a témákról (pl. házasság, homoszexualitás, gyermeknevelés, Isten természete és kijelentése, stb)
- a sokszínűség ellenére egyetlen összefüggő történetet tár elénk: bemutatja hogyan váltotta meg Isten az embert
- a Biblia összes szereplője között mindvégig a Jézus Krisztus által kijelentett egyetlen igaz és élő Isten a főszereplő
- eddig több mint 2200 nyelvre fordították le
- császárok és pápák, királyok és papok, fejedelmek és uralkodók próbálták már tönkretenni a Bibliát. Ők meghalnak, de a Biblia tovább él.
- ez az egyetlen olyan könyv, amelyben számos próféciát találunk egyes nemzetekre, Izraelre, a föld összes népére, bizonyos városokra, valamint egy olyan Személy eljövetelére vonatkozóan, aki a Messiásnak bizonyult. A Biblia eddigi eseményekre vonatkozó feltétel nélküli próféciái közül egy sem maradt beteljesületlenül! Olyan jövendölések százai váltak szó szerint valóra, amelyek egy részét évszázadokkal korábban fogalmazták meg.