2019. január 3., csütörtök

David Wilkerson - Az Úr békessége 2.

Nehéz idők voltak ezek a tanítványok életében

Jézus szavai teljesen felforgatták ezeknek az embereknek az életét és szolgálatát. Hirtelen összezavarodtak, félelem és bizonytalanság töltötte el őket. Bizonyára így gondolkodtak: „ Hogyan fogunk ezután élni? Jézus mindent biztosított számunkra. Ha kellett, akkor a halak szájából vett ki pénzt, vagy megsokasította a kenyereket. Ő volt a mindenünk. Mit fogunk tenni, ha a farizeusok és a papok ránk támadnak? Ha Jézus elmegy, akár azonnal halálra is kövezhetnek bennünket.”

Jézus nemrég tanította őket így: „Elmegyek helyet készíteni számotokra, (és) ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket” (János 14:3). A fejezet második része azonban azt tükrözi, hogy a mennyei lakhelyre vonatkozó ígéret nem jelentett megkönnyebbülést a tanítványok számára. Még a visszajövetelére vonatkozó biztosíték, sem nyugtatta meg lelküket.

El tudom képzelni, amint Péter így szól: „Kinek van szüksége lakóhelyre? Munkára van szükségem. El kell tartanom a családomat. Nem akarok az eljövendő mennyei áldásokról hallani többet. Ez egy valóságos krízis és meg kell oldanom. Úgyhogy, visszamegyek halászni.” Jézus megfeszítése után Péter és néhány más tanítvány is visszatért korábbi megélhetési forrásához, a halászathoz egy időre.

Lehet, hogy életed legnehezebb időszakát éled át jelenleg. Minden zavaros és teljesen reménytelennek tűnik. Talán az állásod veszítetted el? Vagy az anyagi helyzeted vált kilátástalanná és nem látod a kiutat. Bármerre fordulsz, úgy érzed, hogy a stressz, a zűrzavar és kimerültséged csak egyre fokozódik.

Ilyenkor elkezdünk morfondírozni magunkban: „Hogyan lehetne békességem a sok kétség közepette? Hogyan lehetnék nyugodt, amikor anyagilag csodára lenne szükségem? Már alig bírom tovább, annyira bizonytalannak tűnik a jövő.”

Ekkor a kétségbeesett szív arra hajlik, hogy ezt mondja: „Igen, Isten hű Igéjéhez. Hálát adok minden ígéretéért. Hálát adok azért, hogy hajlékot készít nekem is a mennyben. Hálát adok azért is, hogy eljön értem újra.

De már annyiszor hallottam ezt a sok igazságot. Hiszek is bennük, de most mindez csak üres teológiának tűnik. Nincs szükségem egy újabb prédikációra vagy teóriára. Csodára van szükségem.”

Lehet, hogy a családod van krízishelyzetben, vagy a házasságod vált labilissá, esetleg az egészséged került veszélybe és úgy tűnik, hogy nincs is remény. Úgy vélekedsz, hogy: „Bárcsak láthatnék egy kis fényt az alagút végén. De csak bizonytalanság vesz körül mindenhonnan. Ha meggyógyulhatnék, vagy a gyermekemnek szabadulást szerezhetnék, ha kilábalhatnék az adósságokból, akkor biztosan békességem lenne. Tégy csodát és akkor megismerem a békességet.”


Jézus tudta, hogy a tanítványainak olyan békességre van szüksége, amely minden helyzeten átsegíti őket

Amikor Krisztus a saját békességét ígérte tanítványainak, akkor mintha ezt mondta volna nekik (és nekünk is): „Tudom, hogy nem értitek azokat a nehézségeket, amivel szembe kell néznetek. Nem tudjátok felfogni a kereszt jelentőségét és a szenvedést, ami rám vár. Igen, próbára lesztek téve, méghozzá emberi tűrőképességetek határán túlmenően. Összezavarodtok majd és úgy érzitek, hogy az Atya cserbenhagyott benneteket.

De szeretném, ha szívetekben békesség lenne. Nem lesztek képesek megbirkózni azzal, ami rátok vár, ha nincs bennetek az én maradandó békességem. Az én békességemre van szükségetek.”

Szeretteim, arra a világra, amelyben most élünk, olyan megpróbáltatás vár, amely még sohasem volt a földön. Fel sem foghatjuk, hogy mennyi szomorúság lesz itt az utolsó időkben. Krisztus nekünk is azt mondja, amit a tanítványainak mondott: „Nem tudjátok elviselni az eljövendő nehézségeket az én békességem nélkül. Ragadjátok meg, mielőtt rosszabbra fordulnak a dolgok! Szentlelkem bennetek lakik. Kérjétek tőle az én békességemet! Ő az, aki lehorgonyozza lelketeket minden viharban.

A csoda pedig az lesz, hogy élő példa leszel a világ számára. A káosz és a zűrzavar közepette kegyelmemben fogsz tündökölni. Nem számít, hogy min mész át. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy egy tornádó tépázta meg az életedet, de te úgy birkózol meg a próbákkal, hogy mások modern Jóbként tekintenek rád. Ha a nehézségeidben segítségül hívod a Szentlelket, akkor ő Krisztus békességébe fog alámeríteni.

Az emberek ujjal mutogatnak majd rád és így szólnak: „Annak az embernek az élete teljesen széthullott, mégis eltökélte, hogy életét Isten Igéjére bízza teljesen. Hogyan képes erre? Hogy tud talpon maradni? Már rég feladhatta volna, de nem tette. Ráadásul hitében sem hasonlott meg! Milyen csodálatos békesség ez, amely felülmúl minden emberi értelmet.”

Kicsit több, mint egy évvel ezelőtt a feleségemnek, Gwennek térdműtétje volt. Az évek során számos műtéten esett át, amikor rákos sejteket távolítottak el testéből, most viszont azzal kellett szembenéznie, hogy élete hátralevő részében fémtérddel kell élnie. Azt mondták, hogy az operáció óriási fájdalommal fog járni. Ahogy a kórteremben ültünk kettesben és készültünk az operációra így imádkoztam: „Uram, békességre van szükségünk ebben a helyzetben. Gwennek természetfeletti békességre van szüksége ehhez az újabb műtéthez. Kérlek, add nekünk a te békességed.”

Az Úr megtette. Csodálatosan átsegítette feleségemet a műtéten. Öröm volt látni, amikor Gwen Isten békességét közvetítette mindenkinek, aki belépett a szobájába. Szeretteink és a kívülállók is valami olyat tapasztalhattak meg, amely túlmutatott feleségem képességein: Krisztus békességét sugározta a legfájdalmasabb körülmények között.

Talán te is hasonló helyzetben vagy és ezt gondolod: „Mindennek vége. Nem tudok megbirkózni ezzel.” De Jézus azt mondja: „Tudom, hogy min mész keresztül. Gyere és végy az én békességemből.”