2019. november 12., kedd

A sátán királysága 2.

Honnan ered a lázadás?

Az Igében nincs ilyen fejezet, ami erről szólna, csak következtetéseket tudunk levonni. A prófétai beszéd egyszerre több dologról tud szólni, mert többrétegű (legalább kettő, de lehet több is). Lehet hogy más üzenetet is tartalmaznak, amelyek mintha szándékosan el lennének rejtve.

Ezékiel 28,12-19. "Embernek fia! Kezdj el gyászéneket Tírus királyáról, és mond néki: Így szól az Úr Isten: te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben Isten kertjében voltál: rakva voltál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafírral, gránáttal és smaragddal: és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, amelyen teremtetél. Valál felkent oltalmazó kérub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen voltál utaidban attól a naptól fogva, amelyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned. Kereskedések bősége miatt belsőd erőszakossággal elt meg és vétkeztél: azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt: megrontottad bölcsességedet fényességedben: a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére. Vétkeid sokaságával kereskedéseid hamisságában megfertőztetted szenthelyeidet: azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, akik reád néznek. Mindnyájan, akik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad: rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel!"

Tirus királya: ez egy szellemi lénynek szól, mint például Dániel könyvében olvasunk Perzsia fejedelméről, amely egy angyali fejedelem.

Ez a lény nem isten, hanem teremtmény. A kérub egy fajtája vagy egy neve az angyaloknak. Ők hordozzák Isten dicsőségét, ill. kérub védelmezte az édent, hogy bűnös ember ne tudjon bejutni. A frigyláda fölött is kerubok voltak. Hat- illetve négyszárnyú lényként írja le őket az ige. A kérub elnevezés maga is angyali létre utal.

Mit ír az ige erről a személyről?

- az arányosság pecsétje volt, szépség hibátlan volt, szolgálatának célja a harmónia megteremtése (lázadása után most zajlik a visszaállítás)

- teljes volt bölcsességben. A bölcsesség az Ige, ha valaki teljes ebben, Isten Igéjének közvetítésében felelős

- a földi gazdagság is az ő kezében volt

- Isten szent hegyén, Istenhez nagyon közel járt, feddhetetlen volt, jellemben, cselekedetben, beszédben hibátlan volt

- a karikák és a mélyedések szó szerinti fordításnak mondhatók. A karika eredetiben a csörgődobra utal, a mélyedés pedig a fúvós hangszerre, különösen a sípokra. Tehát a zene mestere is volt. Következtetnek arra, hogy ez a személy volt a mennyei dicséretvezető.

- oltalmazói szerep: Isten szentségét védte, de valójában nem a szentséget, hanem ami a szentség közelébe ér, az megsemmisül, ha nem tiszta. Vigyázni kellett, hogy lázadó ne jusson Isten közelébe.

Hibátlan volt a teljesítménye, amíg gonoszság nem találtatott benne. A kapott képességeit sajnos nem vesztette el. Ezért zenei, művészeti, igemagyarázó, szervező zseni, azonban ezek a képességek romlott állapotban vannak benne.

Miért romlott meg? Kereskedésed bősége miatt: a sátán nem került kísértés alá. Olyan világban létezett, amelyben nem volt rossz. A lázadás a belsejében keletkezett, ezért ő a bűn szerzője. Amit Isten mondott, annak az ellenkezőjét kezdte el tenni. A 17. vers logikailag előtte jár a 16.-nak. Felfuvalkodott kiválósága, szépsége miatt. Nem fogadta el a tekintélyt. Ezért nekünk tudatosan keresni kell a tekintélyt az életünk fölött, törekedni kell, hogy a meglévő hatalmi rendben keresd meg a helyedet, és ne legyél lázadó. A sátán fellázadt a felfuvalkodás miatt, és elkezdett kereskedni. Mit jelent a kereskedés egy angyal viszonylatában? Mikor még nem létezett tömegmédia, addig a híráramlás kézi módszerrel valósult meg. Addig a világ nagyon elszigetelt részekből állt. A hírek úgy jutottak el, hogy ha valaki elment, és elmondta. Azok voltak hírvivők, akik utaztak, és általában a kereskedők utaztak. A kereskedők köztiszteletben állók voltak, mert ők hordták a híreket. Olyan híreket, amelyeket nagyon nehéz volt leellenőrizni, hogy igaz-e. Lucifer elkezdett olyan híreket szállítani, amelyek hírek nemcsak az igazságot tartalmazták. Azt látta, hogy a hazugsággal benyomást lehet gyakorolni más lényekre. Belseje megtelt erőszakossággal: azt kezdték el gondolni, hogy neki van igaza. (Jób könyve – át és átjártam a földet...) A lázadása tettekben nyilvánult meg, melynek bukás lett a vége.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine