2019. október 1., kedd

Németh Sándor - „Szeresd az áldást, vesd ki magadból az átkozódást!" 1.

4Mózes 22:1 És tovább menének Izráel fiai, és tábort ütének Moáb mezőségen a Jordánon túl, Jérikhó ellenében.
4Móz 22:2 És mikor látta Bálák, a Cippór fia mind azokat, amelyeket cselekedett vala Izráel az Emoreussal:
4Móz 22:3 Igen megrémüle Moáb a néptől, mivelhogy sok vala az, és búsula Moáb Izráel fiai miatt.
4Móz 22:4 Monda azért Moáb Midián véneinek: Most elnyalja e sokaság minden mi környékünket, amiképpen elnyalja az ökör a mezőnek pázsitját. (Bálák pedig, Cippórnak fia Moáb királya vala abban az időben.)
4Móz 22:5 Külde azért követeket Bálámhoz, a Beór fiához Péthorba, amely vala a folyóvíz mellett, az ő népe fiainak földére, hogy hívják őt, mondván: Ímé nép jött ki Égyiptomból, és ímé ellepte e földnek színét, és megtelepszik én ellenemben.
4Móz 22:6 Most azért kérlek jöjj el, átkozd meg érettem e népet, mert erősebb nálamnál; talán erőt vehetek rajta, megverjük őt, és kiűzhetem őt e földből; mert jól tudom, hogy akit megáldasz, meg lesz áldva, és akit megátkozol, átkozott lesz.

Ennek a történetnek az a lényege, hogy Izrael fiai Isten vezetése alatt álltak. Kihozta őket Egyiptomból, hogy az Ő áldása alatt legyenek. Ebből akarta kiszakítani őket egy paranoid ember, Bálák. Azt gondolta, hogy így megakadályozhatja a fejlődésüket, növekedésüket. Elhívta Bálámot, hogy átkozza meg őket, és ezután ez az átok irányítsa majd az életüket.

Átkozódással emberek életét sötét erők irányítása alá helyezik. De Isten nem erre hívott el, hanem a sikerre, növekedésre, fejlődésre. Ma is az a célja az ellenségnek, hogy kiszakítsa Isten gyermekeit az Ő uralma alól, hogy tovább ne az áldás felé menjen, hanem az ördög vezetése szerint, aki azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Az átokozódás sorsrontó erőt közvetít, amely rombol, pusztít.

Isten hatalmának a megnyilvánulása is lehet átok, de ennek a célja az engedelmesség elérése, és nem a pusztítás. Pusztuláshoz akkor vezet, ha az emberek nem térnek meg, hanem mennek tovább a lázadás útján. Ettől a fajta átoktól viszont senki nem tud megszabadítani, hanem csak Isten.

A sátán egyik nagyon fontos fegyvere az átkozódás, amely a varázslás egyik legáltalánosabb formája. Átadja az ember sorsát kifosztó, elnyomó, megsemmisítő, pusztító, romboló erőnek. Ezek nem csupán szavak. A legsúlyosabb formája a megsemmisítő átok. Ez az anathéma. A fizikai megsemmisítés a célja: meghalljon az illető. Az emberek sokszor nem tudják megbüntetni embertársaikat, ezért gyakran megátkozzák őket. Sérelemkor rokonokat, barátokat, ismerősöket átok alá helyeznek. Ez nagyon veszélyes dolog. Gyakran egy állami igazságszolgáltatási szerv által kapott büntetés nem ilyen súlyos, mint pl. egy apai, tekintélyből kimondott átok. Ezek romlást, bomlást tartanak fent folyamatosan.

Elértékteleníti, hasznavehetetlenné teszi, megsemmisíti az embert. Amikor mások irányítását át akarják venni, akkor szokták a leggyakrabban alkalmazni. De ehhez senkinek nincs joga! Szülőknek sem! Isten akarja vezetni az életünket! Azok az Ő gyermekei, akiket Ő vezet!
Egy ember sorsát csak Isten, és az az adott ember irányíthatja. Istenfélő emberek átadják az életüket Istennek, hogy a Szent Szellem által irányítsa őket.

Senki nem élhet más ember helyett! Nem élhetsz a férjed/feleséged, fiad, lányod helyett! Mindenkinek a saját sorsát kell megélnie! Ha nem engedjük, akkor a legrosszabbat tesszük vele, mert nem lesz sorsa. A sors döntések és választások eredménye. Mindent meg kell tenni, hogy felkészítsük az embereket az Isten szerinti döntésre, de a döntést nekik kell meghozni! Ha Isten akarata szerint dönt, akkor támogatja a Szent Szellem.

A fáraó olyan varázslás alatt tartotta Izrael fiait, hogy lehetetlen volt, hogy Isten vezetése megvalósuljon az életükben; ezért Isten kihozta őket, hogy ne egy gonosz ember irányítsa őket. Egy átkozott embert destruktív, pusztító erők vezetnek.

Tudnod kell, hogy mi a titka annak, hogy a sorsod Isten vezetése alá kerüljön! A betöltekezésnek ez is a célja. Gyakran embereken keresztül is szól az Úr. Amikor tanácsot ad valaki, az más. Abban benne van az ember pszichéje. Ne erre figyelj, hanem a Szent Szellem vezetésére! Így be fogsz jutni a tejjel és mézzel folyó földre! Ezt Isten megígérte.

Minden nap vizsgáld meg, hogy milyen befolyás alatt állsz: Szent Szellem, saját magad, emberek, legszorosabb hozzátartozód, nemzeted? Csak akkor tudsz Isten szerint értékes döntéseket hozni, ha az Ő akarata szerint döntesz. A Szent Szellem rendelkezik mindazokkal a személyiségjegyekkel, amelyekkel meg tudja valósítani Isten akaratát az életedben! Jézus Krisztusban a szellem által van menetelünk az Atyához! Keresd, kutasd a Szent Szellem vezetését! Ami ennek ellene megy, azt ítéld kárnak, szemétnek! Ezután békesség fog létrejönni benned! A legnagyobb válságok közepette tesz bizonyságot benned az ÚR, hogy az Ő kezében van az életed!

Bálák, Moáb királya nem tudta feldolgozni a konfliktushelyzeteket. Ezért hívta Bálámot. Olyan helyzetben legyél, ahová Isten szelleme vezet, és akkor ki fog vezetni a nehéz időkből is.

1Sámuel 15:22 Sámuel pedig monda: Vajjon kedvesebb-é az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Ímé, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél!
1Sám 15:23 Mert, [mint] a varázslásnak bűne, [olyan] az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király.

Isten azt akarja, hogy Ő uralkodjon a szellemed, lelked, tested felett és a sorsod fölött is. Ő a sorsod fő kovácsa! Így nem kell aggódnod, mert nem leszel boldogtalan, hanem bevezet a boldogságba, áldásba! Amikor az embernek fiatal korában a legnagyobb szüksége lenne a vezetésre, akkor nem igényli, mert nem látott jó példákat. Le akarja rázni magáról az igát; de ez nem jó! Ahhoz, hogy kikerülje a csapdákat, buktatókat, kell a vezetés.

Jeremiás Siralmai 3:27 Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.

Az emberi természet olyan, mint a musztáng lóé. Fájdalmak hatására megtörik, majd elfogadja a vezetést. Adja az Úr, hogy senki ne a saját tragédiájából tanulja meg a vezetést, hogy hogyan kellett volna tennie! A jó döntéshez szükség van vezetésre. Valakire, aki behozza a világosságot. Ezt adja meg a Szent Szellem.

Úgy kell döntened, hogy soha ne tudjon behatolni a sorsodba a pusztító, gonosz erő. Ez soha nem tud életet adni, építeni, hanem csak ölni. Vigyázz, amikor gonosz, lázadó emberek akarják meghatározni a sorsodat! A sorsodhoz úgy kell ragaszkodnod, mint a szívedhez! Senkinek nem adhatod át, mert Istenen kívül mindenki elveszíti. Soha ne egy láthatatlan sötét erő befolyásolja azt!

Annak, hogy Isten uralma megvalósuljon az életedben, van egy alapfeltétele: feltétel nélkül add át magad Neki! Istent nem használhatod. Ezt tudja mindenki szavakkal. De mégis használni akarod, ha nem adod át magad Neki teljesen. Saul ezt tette: 50% Istené 50% enyém. Bejött így a varázslás az életébe, amely determinálta a sorsát.

Miért van az, hogy a keresztényeknek a legdefektesebbek a kapcsolataik? Miért tudják jobban a világiak azt, hogy mi a méltánylás, mi a tisztelet, mint a vallásos emberek? Amikor keresztények eltorzulnak, mint Saul, és válogatnak az Igéből, akkor mindnek eltorzul a személyisége. Mindig lehet érezni az ilyen emberen, hogy valamit akar tőled. Nem tud önzetlenül kapcsolódni máshoz, hanem a szeretete is csak ürügy. A jómódú emberek jobban tisztelik a másikat, mint a vallásosak, akik csak a kapcájuknak tekintenek másokat. Pénzt kérnek tőlük, beosztottnak akarják. Ne élj varázslóként! Ügyelj arra, hogy kinek a vezetése alatt áll az életed, sorsod!

2009.02.