2019. október 29., kedd

Az angyalok 3.

70 angyalfejedelem. Ez a mi viszonylatunkban fontos, mert a föld fölött ennyi uralkodik. 1 jó angyal van csak közülük, 69 sajnos rossz.

5 Mózes 32,8-9. "Mikor a Felséges örökséget osztott a népeknek: mikor szétválasztotta az ember fiait: megszabta a népek határait, Izrael fiainak száma szerint."

1 Móz 9. : Noé leszármazottai, itt van 70 ősatya, akiktől minden nemzet származik. A föld nemzetei 70 ősnemzetre vezethető vissza. Ezek felett gonosz angyalok uralkodnak, csak Izrael felett uralkodik Mihály.

Kol 1,15-16. "Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremténynek előtte született; Mert Ő benne teremtetett minden a mi van a mennyekben és a földön, láthatók, és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: mindenen Ő általa és Ő reá nézve teremtettek."

A biblia nem anyagi és szellemi világról beszél, hanem látható és láthatatlan világról. A láthatóság az emberi szemhez van kötve.
- Királyi szék: 24 vén. Uralkodás. Bejutnak hozzájuk információk, és döntenek. Pl. Szodoma esetében feljutott egy hír hozzájuk. Ekkor leküldtek két angyalt, hogy ellenőrizzék az információt. Tehát nem hoztak automatikusan döntést, le kellett ellenőrizni a hír valódiságát.
- Uraságok, uralmak, uralom, tekintély (küriotész: ez egy személytelen valóságot takart, nem személyre utal. Feltételezhető, hogy olyan hatalmi szint, amit betölthetnek emberek mint pl. egy miniszteri szék, ahol lehet mindig más ember). Ez alatt a szeráfokat kell érteni egyébként.
- Fejedelemségek (arkhé: fejedelmek, vezetők). Ezt az Efézus 6 is megemlíti, valószínűleg ezen a szinten történt meg a lázadás. Ezen a szinten van a 70 nemzet angyala. Van még több ilyen arkhé angyal, csak 70 olyan, aki a földön uralkodik. Ezek között is vannak kiemelkedőek, Mihály és Gábriel. Ők arkangyalok (arkhelosz).
- Hatalmasságok, hatalmak (exkuszia).

Efézus 1,21 és 6,11 összehasonlítása
Efézus 1,21. "Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is."

Fejedelemségek és hatalmasságok után erők és uraság vannak.

Efézus 6,12. "Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak."

Fejedelemségek, hatalmasság, majd ez élet sötétségének világbírói, és gonoszság szellemei is vannak említve.

Erők: dünamisz, (6) világbírók: hogy mit csinálnak, bíráskodnak kényszer alkalmazásával
Uraságok: gonoszság szellemei amelyek a magasságban vannak.
- Arkhé (70 angyal) hozza meg a döntéseket, jogalkotás. (gazdaság, kultúra, vallás – cél, hogy elidegenítsék az embereket Istentől).
- A miniszterek érvényesítik a törvényeket, ezek az exkuszia feladatai, ezek a hatalmasságok (a jogérvényesítés terhe és feladata).
- A végleges érvényesítés a rendőrség, katonaság feladata, ez az erő, a dünamisz, aki megvalósít, majd jönnek a levegőbeli hatalmasságok (tisztek, altisztek, katonák). Itt nem a démonok szintjéig megy le az Ige.

Nekünk ezek ellen van harcunk. Jézus tulajdonképpen exkúsziát és dünamiszt adott nekünk (erőt és hatalmat), ezt használhatjuk az exkúszia és dünamisz szintjén is, különben nem tudjuk érvényesíteni az Isten országának uralmát. Démonokkal való tusakodást nem kéne nagy ügynek tekinteni, nem kéne tőlük félni. Nagyobb rangokkal szemben kaptál erőt. Nem kéne a nyomás miatt problémát csinálni. A démonokat űzd ki magadból te.

Források: Hit Gyülekezete; Kevin Conner - The Foundations of Christian Doctrine