2018. augusztus 22., szerda

Hack Péter - A növekedés feltétele: helyünk megtalálása az egyházban

Jézus Krisztus megváltói művének egyik következménye, hogy nem vagyunk már távoliak Isten számára, hanem közel valók vagyunk, Isten szolgái. A szolgaság önmagában nem rossz dolog, hanem attól függ, hogy kit szolgál az ember. Amikor még távol voltunk Istentől, akkor is szolgák voltunk, csak éppen a bűnt szolgáltuk. Jó tudnunk, hogy szabadulásunk után sem törődik bele az ördög az új helyzetbe, hanem körözési listát adott ki a szabadultak újbóli fogságba ejtése érdekében. Ezért a megtért ember meneküljön be az egyházba, ahol védelmet kaphat.

Személyes ismeretségre kell törekedni Istennel – keresve Őt addig, amíg megtalálható.

MEGTÉRT EMBER SOHA NEM LEHET MAGÁNYOS, MERT ISTENNEK MINDIG VAN RÁ IDEJE, MINDIG TÜRELMESEN FOGLALKOZIK AZZAL, AKI AZT IGÉNYLI.

A Hozzá való közeledés egyetlen módja: alázattal, hálaadással. Csakis a személyes hit tartja meg az embert; nem számíthat senki arra, hogy mások hite által nyer üdvösséget.

Aki szolgálatra adta magát, az már nem azt teszi, amit ő maga jónak lát. Egy hívőnek Ura Isten, és természetes szinten is van ura. Arra kell törekedni, hogy szellemi módon engedelmeskedjünk egész életünkben, mégpedig csakis az Igével összhangban. Ezért ha a munkaadó lopásra, vagy más bűnre kényszerítene, akkor nem kell, sőt nem is szabad neki engedelmeskedni.

A KERESZTÉNYSÉGET KÍVÜLRŐL IS, ÉS BELÜLRŐL IS NAGY TÁMADÁSOK ÉRIK. A VÉDEKEZÉS MÓDJA: KAPASZKODJUNK BELE A BIBLIÁBA, AZAZ A HITÜNK SOHA NE EMBEREKRE ÉPÜLJÖN, HANEM ISTEN IGÉJÉRE.

Aki ezt teszi, az cselekszi meg Jézus parancsát, hogy kősziklára kell a házunkat építeni. Voltak olyan ébredések, amelyek esetében valaki igei ismeretek nélkül átadta magát a Szent Szellem erejének. Ezek hoztak ugyan gyógyulásokat, szabadulásokat, de az igei alap hiánya miatt hamar semmivé váltak. Az Igére építés Isten akarata, ezért a hívő feladata, hogy alárendelje magát ennek az akaratnak. A fölépülés az apostolok és próféták tanításán, mint alapköveken történik, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus.

A Bibliában az Egyházról több kép van: épület, test, juhnyáj.

SZEMÉLYES ISMERETSÉGRE KELL TÖREKEDNI ISTENNEL – KERESVE ŐT ADDIG, AMÍG MEGTALÁLHATÓ

Az Egyházba úgy kell beépülnie minden hívőnek, ahogyan a téglák épülnek be a házba. Minden tégla hordoz terhet, és az ő terhét is hordozzák más téglák. Ennek megfelelően a hívők sem „lóghatnak a levegőben”.

A juhnyáj esetében a pásztor feladata nem az, hogy minden nap minden juhot végigmotozzon, nincs-e baja, de amelyiknél baj van, azt kihúzza a nyájból. Annak az a jó, ha a pásztor látóterében van, hogy időben segíthessen rajta.

NEM HELYES A PROBLÉMÁKAT TITKOLNI, REJTEGETNI, HANEM ŐSZINTÉN ÉLJÜNK, VILÁGOSSÁGBAN JÁRVA. JÓ, HA MINDENKINEK A KÖRNYEZETÉBEN VANNAK OLYAN SZEMÉLYEK, AKIKKEL MEG TUDJA OSZTANI A TERHEIT.

Az Ige arra tanít minket, hogy Jézus Krisztusban kell gyökeret vernünk, és folyamatosan erősödnünk a hitben. Vágyódnunk kell a nagyobb istenismeretre. A Biblia értékrendje szerint ez sokkal fontosabb, mint az anyagi jólét mértéke, vagy a fiatalság, a megnyerő külső. Az a jó, ha az idő teltével egyre bölcsebb lesz a hívő. A bölcsesség a cselekedetekben nyilvánul meg, aminek eredménye lehet tűzálló – ami a mennyben is örök érték –, vagy olyan, ami megég a tűzben.

„Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentomra; Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg.”

Az Egyházról a Biblia úgy is beszél, hogy az test. Fontos, hogy a testben rend legyen, azaz nem lehet működési zavar. Az Egyház is test, ezért a tagok nem cselekedhetnek saját akaratuknak megfelelően. Mint a test tagjai, együtt kell működnünk és ,,növekedjünk Abban, Aki a fej, Krisztusban”. A növekedés feltétele, hogy minden tag ismerje a maga feladatát, és azt végezze.

Magyarországon nincsenek ma komoly fizikai támadások az Egyház ellen, de ezt ne tartsuk természetesnek. Adjunk hálát az Úrnak, és imádkozzunk azokért a hívőkért, akik nagyon nagy üldözésnek vannak kitéve, akik ugyanannak a testnek a tagjai, mint mi magunk.

A BÖLCSESSÉG A CSELEKEDETEKBEN NYILVÁNUL MEG, AMINEK EREDMÉNYE LEHET TŰZÁLLÓ – AMI A MENNYBEN IS ÖRÖK ÉRTÉK –, VAGY OLYAN, AMI MEGÉG A TŰZBEN

Az Egyház mint épület, „szép renddel rakattatván, növekedik szent templommá az Úrban”. Ahhoz, hogy szent templommá növekedjünk, a tisztátalantól el kell szakadni, ami nem mindig könnyű, hiszen a világból olyan ingerek áradnak ránk, amelyek nem építőek. Nem vonulhatunk ki a világból, mert Jézus parancsa az, hogy ezt ne tegyük. A parancshoz ígéretet is adott, hogy ez esetben az Atya megőriz minket a gonosztól.

A KERESZTÉNY RENDEZVÉNYEK, TÁBOROK KÜLÖNLEGES SZELLEMI LÉGKÖRBEN ZAJLANAK, ÍGY A NÖVEKEDÉSNEK NAGYON JÓ ÚTJÁT JELENTIK. AZ EMBEREK PLÁNTÁLNAK ÉS ÖNTÖZNEK, A NÖVEKEDÉST ISTEN ADJA A HÍVŐNEK.

Isten akarata, hogy épületének részei legyünk, és egyénenként és közösségként is felépüljünk. Ennek feltétele, hogy mindenki beálljon az Isten által neki szánt helyre, és végezze a feladatát szentségben, kenetben, az igazság szeretetében, a bűn gyűlöletében. Ez a feltétele annak, hogy erőben ki tudjunk lépni, és szolgálni tudjunk a bűnösök felé.

ELHANGZOTT IGÉK:
Efézusi levél 2:19-22, 4:15-16
Kolossé levél 2:6-7
Korinthusi I. levél 3:10-16
Korinthusi II. levél 6:16-18

Hrabovszki György jegyzete

http://pecs.hit.hu/novekedes-feltetele-helyunk-megtalalasa-az-egyhazban-dr-hack-peter/