2010. május 6., csütörtök

Creflo Dollar: Mit is jelent felnőni szellem szerint? 5. rész

A nem érett keresztény fontosnak érzi magát, teljesen feltöltődik attól, ha dicsérik. Még a köszönetet és hálát is másképp kezeli a szellemben éretlen ember. Ezek hallatán arra is képesnek érzi magát, ami pedig nem igaz. Nem tudunk valakinek a dicséreteiben lakozni! A hízelgéseket meg kell tanulnod egyik füleden be, a másikon kiengedni. Mert ha sokáig engeded be, de ki nem, akkor „nagy fejed” lesz, s ennek eredményeként előfordulhat, hogy többet gondolsz magadról, mint ami igaz – ez az éretlenség jele. Mindig Istennek kell adni a dicsőséget és hálát, el kell felejteni a dicséretet, és fókuszálni a célodra.

A bébi keresztények öntudatosak, önmagukra figyelnek. Állandóan azzal foglalkoznak, hogy a többiek mit gondolnak róluk. Gyerekesen próbálnak népszerűek lenni. Ki szeret engem, ki nem szeret? El nem tudod képzelni, mit jelent szeretetben járni, és növekedni szellemben – ez szabadságot jelent, az emberektől is. Megszabadít attól az érzéstől, hogy neked jó benyomást kell tenned bárkire. Mert ha tudod, hogy szereted Istent, és Ő is szeret téged, akkor bárki jöhet ellened – nem érdekel! Szabad vagy bemenni egy étterembe a Bibliáddal, és nem érdekel, mit gondolnak. Ennyire szabad tudsz lenni!

Mikor szellemben növekedtem, mint kereszténynek az volt az érzésem, hogy mindenki utál engem – ezt az érzést le kellett győznöm. Tudnod kell magad értékelni. Légy halott a kritizálás számára. Meg kell tanulnod örülni az Úrnak és a vele való kapcsolatnak, és nem törődni a mások minősítésével. Légy bizonyos magadban, és ne más véleménye elégítsen meg, és tegyen teljessé. (Ha egy ember elhagy is, nem fogja elvinni a legnagyobb részedet.) Az érett keresztény nem öntudatos, nem magával eltelt tudatú, hanem Isten tudatú. Teljesen bizonyos abban, hogy mit mond Isten igéje róla, és mit mond neki. Ez egy érett felnőtt. Szabadon jár, és a szava összhangban van az igével.

Az 1kor 13 fejezet az érett férfiúságról, az érett keresztényről szól. „Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy...”

Kiemelem az 5.verset (Ampl.Bible): nem öntelt, nem arrogáns, nem büszkeséggel megfertőzött, nem durva, mindenféle stílus nélkül, és nem cselekszik nem helyénvalóan, illetlenül, Isten szeretete van benn, nem ragaszkodik a saját igazságához, útjához, mert nem önkereső, önmagával foglalkozó, nem érzékeny és sértődős, de nem is bosszús, nem ingerlékeny, nem nyűgös és nem haragtartó. Nem tartja számon a vele kapcsolatos gonosz cselekedeteket, és nem törődik az elszenvedett rossz dolgokkal."

Amikor a szellemi érettségről beszélünk, akkor az Isten szeretetében való szellemi érettségről beszélünk. Ha Isten szeretetében jársz, olyan magas szintű érettséget tudsz elérni, hogy már nem is törődsz a téged ért sérelmekkel. Meg kell találnod azt a módot, hogy ilyen esetekben tovább tudj menni, és szeresd a megbántóidat, mert a szereteted nem attól függ, hogyan bánnak veled – a főparancsnokod szereti őket! Ha továbbra is növekedni akarsz, és szellemileg érett akarsz lenni, ezt csak szeretetben járással tudod elérni. Ha érett keresztény vagy, akkor a szeretetben járással meg tanulod azt is szeretni, aki nem szerethető, és szeretettel válaszolni a nem szeretetre, a kritikára. Meg tudod tenni.

Meg tudsz bocsátani annak, aki 1,5 millió dolláros tartozást csinált neked. Megtettem, háromszor is. Nem jó érzés, amikor egy buldog megmar, és nem is kell odamenni hozzá, hogy kedves buldog, itt van a másik lábam is. Hanem korrigálni kell a kapcsolatot, hogy többé ne tudjon megmarni. Az érett kereszténynek meg kell tanulni három körbe helyezni, és tartani a kapcsolatait: sátoron kívül, belül, és szentek szentjébe. Hiba, ha rögtön beviszed a szentek szentjébe, és ott veszed észre, hogy rosszul tetted. Először kívül kezdj, és ha méltó a bizalomra, helyezheted egyre beljebb. Persze ugyanúgy oda kell szánnod magad, és szilárdnak kell maradnod a szeretetben járásra – mert az érett emberek ezt teszik.