2016. április 26., kedd

Joseph Mattera - Hogyan nevelnek a keresztény szülők visszacsúszott gyerekeket 1.

30 éves pásztori szolgálatom után megdöbbent, hogy a keresztény szülők gyermekeinek csak kis százaléka szolgálja ténylegesen az Urat, amikorra elérik a tinédzser éveiket és azon túl és ebbe beleértem a keresztény vezetők gyerekeit is. Mivel a szövetség gyermekeiről való gondoskodás Isten első számú módszere, hogy az uralmát ugyanúgy kiépítse a földön, mint a mennyben így nincs annál fontosabb, mint amit most ebben a cikkben tárgyalunk.
Ebben a cikkben a keresztény szülői magatartást hasonlítom össze a gyerekeik hitének lehetséges eredményeivel. Vagyis mindannyian elolvashatjuk ezt a cikket és valószínűleg megsaccolhatjuk, hogy a gyerekeink fogják-e az Urat szolgálni teljes szívükkel a jövőben vagy langymelegek, vagy akár hitetlenek lesznek, amikor nagyobbak lesznek. A következő megfigyelések azon alapulnak, hogy a keresztény szülők gyerekei miért nem szolgálják az Urat, amikor idősebbek lesznek:

Sok keresztény szülői nem kötődik érzelmileg a gyerekéhez.

Megtanultam öt gyerek felnevelésén keresztül, hogy nem elég olvasni a Bibliát és imádkozni a gyermekeinkkel, hanem szórakozni is kell velük, megtanulni a szeretet nyelvüket (olvasd el Gary Smalley könyvét The Five Love Languages of Children), megpróbálni elérni a szívüket és mély kapcsolatot alakítani ki velük, amíg kicsik. Én ezt a magam kárán tanultam meg, ugyanis nem nagyon kötődtem érzelmileg az egyik gyermekemhez (mostanra már közel állunk egymáshoz). Ez egy hitbeli küzdelemhez vezetett minden bibliai tanítás és ima ellenére, amit megosztottunk egymással.
A gyerekeknek-a szüleikhez való érzelmi kötődés nélkül-egészségtelen lelki kötődéseik lehetnek istentelen emberekhez, akik elviszik őket az Úrtól.

Sok keresztény szülő rendszeresen nem imádkozik a családjával az otthonában.

Amikor felméréseket végeztem keresztény családoknál, még néhány keresztény vezető családjában is ritkán találtam azt, hogy az Úrnak oltárt állítottak volna az otthonukban a rendszeres, következetes ima által. Sokszor az ilyen imák felületesek és felszínesek vagy csak az egyik szülő imádkozik, amíg a másik aktívan nem vesz részt (ezzel azt mutatják a gyerekeiknek, hogy az ima nem is olyan fontos). Ezen szülők gyermekei a névleges keresztények röppályájára kerülnek, akik nem tudják, hogy kell az Urat keresni vagy éppen Isten jelenlétében járni.
Sok keresztény szülőnek nincs szándékában, hogy biblikus módon tanítsa a bibliát a gyerekeinek.
A legtöbb szülő tanácstalan, amikor tanítani kell a gyereket Isten Igéjéből. Mindig elmondom a szülőknek, hogy az egy aránylag könnyű dolog, hogyha a Példabeszédekből rendszeresen tanítanak. A Példabeszédek az elsődleges oktatási könyv, amit a szülők használni tudnak, hogy oktassák a gyermekeiket a Úr félelmében való bölcs életvezetésre.
Sajnos sok független protestáns gyülekezet búcsút mondott mindennek, amiről a történelmi felekezetek szóltak, még a jó dolgokat is mint a hittan. Vehetjük a katekizmust (pl. a Heidelberg Katekizmust) és felülbírálhatjuk, hogy illeszkedjen a doktrinális perspektívánkba hogy használni tudjuk, hogy a gyerekeinek adhassunk egy nagyszerű teljes fogalmat az Ige fő doktrínáiról.
Hiszem, hogy minden gyülekezetnek intézményesítenie kellene egyfajta hittan oktatást a gyerekeiknek. Egy gyülekezet, akiket ismerek, használják ezt, mikor a gyerekek még kicsik, ami azt eredményezi, hogy nem járnak vasárnapi iskolába, ami elválasztja a gyerekeket a szüleiktől és a gyerekek annyira jól ismerik az Igét és annyira értik a felnőtt tanítást mint a saját szüleik.
Azoknak a gyerekeknek, akiket a szüleik nem tanítják hittel nem lesz biblikus világnézetük. Ez sérülékennyé teszi őket az idegen vallások nézeteinek szinkretizmusával szembe, ami lelkiségen alapul és nem a krisztusi élet igazságán.

Sok szülő megengedi a gyerekeinek, hogy kihagyják a gyülit vasárnap, hogy sporteseményeken vegyenek részt.
Valahogy ebben a nemzetben, van egy íratlan szabály, amit azt tanítja, hogy: “Tiszteld a sabbat napját, kivéve, ha a gyereked sportol!” Azok a szülők, akik megengedik a gyerekeiknek, hogy folyamatosan kihagyják a vasárnapi Istentiszteleteket sportprogramok miatt, rálépnek a visszacsúszott gyerekek nevelésének pályájára, ugyanis ezzel azt tanulják meg, hogy a sport és a hobbi fontosabb az életben, mint Istent tisztelni! A Márk 4.19 mondja hogy a más dolgok utáni vágy megfojtja az Isten szavát.

Charisma magazine Fordította: Nagy Andrea