2016. május 2., hétfő

Joseph Mattera - Hogyan nevelnek a keresztény szülők visszacsúszott gyerekeket 3.

Sok keresztény szülőnek felületes ismerete van Istenről és a hitről

Sok keresztény szülőnek csak nagyon felületes hitrendszere van, sokan nem is ismerik a hitük alapjait! Éppen ezért valószínűleg nem tudják átadni hitük lényegét a gyerekeiknek. Emiatt a gyerekeiknek is csak felületes hitük lesz a legjobb esetben. Legvalószínűbb, hogy a hitetlenség pályájára kerülnek és nem fognak gyülekezetbe járni, amikor idősebbek lesznek.
Nem kell minden szülőnek teológusnak lenni, de minden szülőnek kell, hogy legyen fogalma a hit alapelveiről és azokat tovább kell adniuk a gyerekeiknek.

Sok gyerek csak ritkán látja a szüleit komolyan és következetesen Istent keresni

A hitünket inkább megélni kell, mintsem megtanulni azt. Így a gyermekek sokat tanulnak, ahogy a szüleiket figyelik, amikor azok szorgalmasan keresik Istent a magánéletükben. Ez azt mutatja a gyerekeknek, hogy a szüleiknek lényegi kapcsolata van Istennel, még akkor is, amikor senki sem látja őket. Azoknak a gyerekeknek, akik nem látják szüleiket komolyan és következetesen keresni Istent csak alkalmi ismeretségük lesz Istennel, nem pedig baráti kapcsolatuk.

Sok szülő túlságosan a gyülekezet vasárnapi iskolájára vagy az ifjúsági csoportra alapoz, hogy gyermekük hitét érleljék

Sok szülőt kellett helyreraknom, akik azt gondolták, hogy a helyi gyülekezet dolga az, hogy fegyelmezze és képezze a gyerekeket az Úrban. Az az igazság, hogy a gyerekek a gyüliben legjobb esetben is csak heti pár órát töltenek. A szülők legalább 50 órát töltenek a gyerekeikkel hetente. Igazából az elsődleges felelőssége a szülőnek van nem a gyülekezetnek a gyerekek az Úrban való képzése szempontjából (Példabeszédek 22:6; 5. Mózes 6:6-9) Azok a gyerekek, akiket nem tanítanak otthon a szüleik, valószínűleg ott fogják magukat találni a névleges kereszténység útján bármi fajta szellemi felelősségérzet nélkül arra, hogy az Urat keressék.

Sok keresztény szülő következetesen kihagyja az Istentiszteleteket kis vagy nagy ügyek miatt 

Pásztorként csodálkozom azon, hogy olyan sok szülő rendszeresen kihagyja a gyülekezeti alkalmakat családi események, sport események miatt vagy éppenséggel fáradtak vagy egy kicsit betegek, vagy mert otthon akarnak maradni pihenni vagy a vásárlást elintézni. Igazából, amikor a szülők így élnek, nem szabadna csodálkozniuk azon, hogy a gyerekeik langyos keresztényeké cseperednek fel, akik az Isten dolgait nem veszik komolyan! Hogyha ugyanezek a szülők a vállalkozásukat vagy a munkahelyüket így kezelnék, akkor már rég csődbe mentek volna vagy kirúgták volna őket évekkel ezelőtt. Ezek a gyerekek Istent életük egy részéve teszik, ahelyett, hogy Jézus lenne az életük!

Sok keresztény szülő nem tölt minőségi időt a gyermekeivel

Sok vezető vétkes abban, hogy feláldozzák a gyermekeiket a szolgálat és más ambíciók oltárán. Mit nyerhetünk abból, ha megnyerjük az egész világot és elveszítjük a gyermekeinket? Az ilyen szülők gyermekei általában alacsony önértékeléssel rendelkeznek, és bizonytalanság érzésével küzdenek, mert úgy érzik, hogy nem eléggé fontosak a szüleik számára, hogy azok időt töltsenek velük.

Sok keresztény szülő gyülekezetről gyülekezetre ugrál

Nem azt mondom, hogy sosem lehet olyan vezetésed, hogy elhagyd a helyi gyülekezetet, de néhány ember, akit ismerek egyik gyülekezetről a másikra jár minden egyes évben vagy minden másodikban. Az ilyen szülők gyermekei nem lesznek személyesen stabilak a hitükben, individualisták lesznek Istennel való kapcsolatukban, nem tudják elkötelezni magukat egy hitközösséghez és nem fognak megbízni a saját életük szellemi elöljáróiban.

Sok keresztény szülő folyamatosan gyötri a gyerekét

Megtanultam, hogy nem bölcs dolog prédikálni a saját gyerekemnek. Ahogy idősödnek az is fontos, hogy ne gyötörjük őket állandóan arról, hogy kell helyesen cselekedni. Egy bizonyos ponton hinnünk kell Istenben, hogy megragadja a szívüket és megtérnek
A gyerekeink gyötrése helyett ugyanannyi időt kell vagy még többet is imában és böjtben tölteni a lelkük megmentéséért. A gyötrő szülők gyerekei rákerülhetnek olyan pályára, hogy nem figyelnek a szüleikre vagy más felnőttekre, amikor elérik a tinédzser kort, ami azt eredményezi, hogy lázadni fognak a tekintély ellen és esztelenül fognak viselkedni.

Sok keresztény szülő túlságosan legalista vagy vallásos a gyerekével

Az olyan szülői megközelítés, ami nagyon szigorú, vallásos és legalista olyannyira ártalmas lehet, mint a szülői langyosság Krisztus felé az otthonokban. Amikor a szülők megpróbálják ráerőltetni a gyerekekre, hogy higgyenek Krisztusban azáltal, hogy szigorú, elnyomó szabályokat vezetnek be érzelmi/szellem kapcsolat vagy szórakozás nélkül, akkor haragtartó gyerekeket nevelnek, akik elfutnak Isten elől, amint elég idősek hozzá.
A legalista vallásos szülők gyerekei beleeshetnek a bűnös élvezetek túlkapásainak csapdájába a merev legalista vallás ellen való tiltakozás reakciójaként. A legalista pünkösdi otthonok gyerekei ritkán szolgálják Istent, amikor idősebbek lesznek, és gyakran abbahagyják a gyülekezetbe járást a kései tinédzser éveikben.

Összegezve ezek csak néhány azokból a megfigyeléseimből, amik igazolni látszanak a visszacsúszott vagy langymeleg állapotát a keresztény otthonokban felnövő gyerekeknek. Bár mindig vannak kivételek ezekben a megfigyelésekben. Néhány gyerek szenvedéllyel tudja betölteni a Krisztusban való küldetését a szüleik gátjai ellenére.
Illetve szülőként meg tudunk mindent helyesen tenni nem megsértve a fenti pontok egyikét sem és mégis a gyermekeink küzdenek a hitükért. Ez a cikk nem a szülők kárhoztatására készült hanem, hogy felébresszen bennünket a felelősségeinkre, ahogyan együttműködünk a Szent Szellemmel a gyermekeink felnevelése terén. Végül, ha a gyermekeink nem találkoznak maguk Istennel, akkor nem fogják keresni, még akkor sem, ha a szülőként a legjobb gyakorlatot követjük is.

Charisma magazine Fordította: Nagy Andrea