2012. november 19., hétfő

Tom Marshall - Hogyan éljünk együtt érzéseinkkel? 2.


Lássuk, mit jelent ez érzelmi életünk területén:
Először is, az érzelmek megtisztulnak: "Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten" - kiált a zsoltáros (Zsolt. 51:12.). A Bibliában a szív általában az érzelmek helyére utal. Az Ap. Csel. 15:9-ből megtudjuk, hogy Isten hit által tisztítja meg a szívet. Az érzelmek megtisztulhatnak a bűn okozta elferdüléstől, hogy azzá válhassanak, aminek Isten szánta őket: a jó felé ható és a rossztól taszító erőteljes mozgatórúgókká. Gondoltad-e, hogy valaha még bízhatsz érzéseidben; hogy rájuk hagyatkozhatsz, mert Isten felé visznek?
            "Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre,
            úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!
            Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez..."   (Zsolt. 42:2-3.)

            "A te bizonyságaid az én örökségem...
            mert szívemnek örömei azok.
            Az állhatatlanokat gyűlölöm,
            de a te törvényedet szeretem." (Zsolt. 119:111, 113.)

Másodszor, az érzelmek felszabadulhatnak. Sok embernek nem az a prob­lé­má­ja, hogy túl sok érzése van, hanem hogy túl kevés. Több az olyan ember, akinek túl ala­csony az érzelmi hőmérséklete, mint akinek túl magas. Sok-sok emberben majd­nem teljes zárlat alatt van a vonzalom és egyéb érzelmek természetes kifejezése.
Az Ezékiel 36:26-ban olvasunk egy csodálatos ígéretet, ami a Krisztusban megvalósult új szövetség része. Valódi jelentőségét általában nem is értjük meg:

            "És adok néktek új szívet (érzelmeket) és új szellemet adok belétek,         elveszem a kőszívet testetekből és adok néktek hússzívet."

Újszövetségi jogainkhoz tartozik, hogy az érzések köves hiánya helyett hússzívet kapunk. Más szavakkal, természetünk érző oldala felszabadulhat és egy csokor új érzelmet kapunk. Túl szép ez ahhoz, hogy igaz legyen?
Nem csak Krisztus élete van bennünk, hanem az 1 Korintus 2:16. szerint, Krisz­tus értelme is. Nem csak Krisztus értelmét kaptuk, hanem a Filippi 1:8. szerint Krisz­tus szerelmét is: Pál azt írta: "Mert bizonyságom az Isten, mely igen vá­gya­ko­zom mindnyájatok után Krisztus Jézus szerelmében." A próféta erről az új szívről be­szél. Szeretnéd, ha az Úr kivenné életedből a gátlásos kőszívet és Saját indulatait, ér­zel­mi reakcióit adná neked? Mivel Ő már megígérte, hogy ezt megteszi, megkaphatod az új szívet, az új indulatokat, mert erre a Krisztusban lévő szövetségben jogod van.
            
Egyszer találkoztam egy fiatalemberrel, akinek ez volt a problémája. Az apja épp akkor halt meg. Ezt a fiatalembert az a felfedezés ijesztette meg, hogy egyáltalán semmit sem érzett. Se veszteséget, se gyászt, se szeretetet semmit. Aztán ráébredt, hogy felesége és két kisgyermeke iránt ugyanúgy nincsenek érzései. Egyáltalán semmilyen érzést nem tudott kifejezni feléjük, noha külsőleg elég jól bánt velük. Amikor találkoztunk, pszichiáter kezelte, de láthatóan valódi változás nem történt.
Ez a fiatalember és felesége eljött egyik kis hétvégi összejövetelünkre, amit otthonunkban tartottunk. Azon az estén a férj kitárta szívét az Úr előtt és elfogadta Jézust Megváltójának. Tudod, mi történt? Az Úr elvette a férfi kőszívét és új szívet adott neki. Annyit sírt, hogy már azt hittem, a kis szoba padlóját felmossa könnyeivel. Ezután gyakran eljött hozzám és elmondta, hogyan változott meg az élete. Már tudta nevettetni gyermekeit, felkapta, simogatta és szerette őket. Nagyszerű látni, hogy valaki így megelevenedik!
Jézus azt mondta: "A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek." (János 10:10.).
A megbékélt személyiségben az érzelmek nyugodtan felszabadulhatnak, hogy betöltsék igazi feladatukat, mert Isten Krisztusban visszaadta az életet az emberi szellemnek.